Anunțuri

Comuna Unguraș, anunță finalizarea proiectului “Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Unguraș, în vederea gestionării situației de pandemie”

21.02.2023

 


COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT 

„Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Unguraș, în vederea gestionării situației de pandemie”


 

Comuna Unguraș, județul Cluj, anunță finalizarea proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Unguraș, în vederea gestionării situației de pandemie,cod SMIS2014+145563, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.


Valoarea totală a proiectului:222.912,75 lei

Valoarea finanțării nerambursabile:208.402,75 lei


Obiectivul general al proiectului: creșterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare provocate de COVID-19 în unităţile de învăţământ de pe raza Comunei Unguraș, prin achiziţionarea de echipamente și materiale igienico-sanitare. 

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:


  1. Două unități de învățământ dotate cu echipamente de protecție personală.
  2. Un serviciu de informare si publicitate.
  3. Un serviciu de management funcțional.
  4. 135 elevi și 31 cadre didactice sprijinite cu materiale igienico-sanitare, pentru desfășurarea în deplină siguranță a activităților educaționale.
  • Data începerii proiectului: 1 octombrie 2020.
  • Data finalizării proiectului: 31 martie 2023. 

Cod MySMIS: 145563

Date de contact beneficiar:   

COMUNA UNGURAȘ

Comuna Unguraș, str.- nr. 486, judeșul Cluj, România

Tel. 0264224650, fax 0264224700

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Ultimele Stiri
abonare newsletter