Anunțuri

Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Consolidarea poziției pe piața construcțiilor a DT BAUGRUP SRL prin retehnologizare” Cod SMIS 159506

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         13.02.2023

Lansarea proiectului „Consolidarea pozitiei pe piața constructiilor a DT BAUGRUP SRL prin retehnologizare


                                   Cod SMIS 159506

DT BAUGRUP S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Consolidarea pozitiei pe piața constructiilor a DT BAUGRUP SRL prin retehnologizare”, cod SMIS 159506, finanțat prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectivul Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.


Contractul de finanțare nr. 214/POC/411/AS din 08.01.2023 a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piața construcțiilor a DT BAUGRUP SRL prin dezvoltarea activității de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cu ajutorul retehnologizării. Concret, Solicitantul îsi propune dezvoltarea activității societatii prin investitii în utilaje performante, de ultima generatie.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Obținerea unei dotări performante și corespunzătoare în vederea execuției de lucrări de drumuri și autostrăzi
  • Întarirea capacității Solicitantului de a gestiona proiectul de investiții, respectiv de a implementa obligațiile specifice conform contractului de finantare

Rezultatul estimat în urma implementării proiectului determinat de atingerea obiectivului general și a obiectivelor specifice este:


  • Utilaje noi si performante achizitionate. Odata activitatile implementate se va obtine ca rezultat utilaje noi si performante. Concret se achizitioneaza utilaje care vor permite executarea de lucrari de drumuri si autostrazi (cod CAEN 4211) determinand astfel consolidarea pozitiei Solicitantului pe piata lucrarilor de constructii. Utilajele constau în: un finisor de asfalt, o autobasculantă și o nacelă electrică.  

            Valoarea totală a proiectului este de 2.514.316,22 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 1.327.767,09 lei, formată din:


  • Valoare nerambursabilă din FEDR în sumă maximă de 1.112.217,19 lei
  • Valoare nerambursabilă din bugetul naţional în sumă maximă de 215.549,90 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului și nu va depăși data de 31.12.2023.            

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

DT BAUGRUP S.R.L.
Sediu social: mun. Cluj-Napoca, str. Rășinari, nr. 1, ap. 6, jud. Cluj
CUI: 16684274, J12/2970/2004
Telefon: +40 747 490 412
E-mail: rares.tatar@delta-net.ro

Ultimele Stiri
abonare newsletter