Anunțuri

Comunicat de presă - „Consolidarea poziției PEDIPAT S.R.L. pe piața serviciilor medicale de anatomie patologică din regiunea Nord-Vest”

                                                                                                                                                                                               19.01.2023

„Consolidarea poziției PEDIPAT S.R.L. pe piața serviciilor 
medicale de anatomie patologică din regiunea Nord-Vest”


PEDIPAT S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar, demarează implementarea proiectului cu titlul „Consolidarea poziției PEDIPAT S.R.L. pe piața serviciilor medicale de anatomie patologică din regiunea Nord-Vest”, cod RUE 210, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.Proiectul se implementează în baza Contractului de finanţare cu nr.6/11.11.2022, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și se va desfășura până la data de 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției societății PEDIPAT  S.R.L. pe piața serviciilor medicale din regiunea Nord-Vest prin realizarea de investiții specifice necesare refacerii capacității de reziliență, ca urmare a daunelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19.


 Principalele rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea serviciilor de anatomie patologică (servicii de histopatologie și servicii de imunohistochimie) la nivelul PEDIPAT S.R.L., ca urmare a achiziționării unui procesor de țesuturi și a unui procesor de imunohistochimie. Cu ajutorul acestor echipamente se va realiza un diagnostic precis, vor fi reduse erorile umane, va crește calitatea proceselor de lucru, va fi optimizat timpul de prelucrare a probelor și va crește eficiența muncii;
  • Achiziționarea unui autoturism electric și a unui sistem fotovoltaic în vederea asigurării unei contribuții substanțiale a societății la atenuarea schimbărilor climatice, prin reducerea consumului de energie precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Valorea totală a proiectului este de 888.333,02 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 828,811.37 lei, echivalentă cu 95% din valoarea totală eligibilă aprobată.


Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Str. Decebal nr. 96, ap. 1, Cluj-Napoca
pedipatsrl@gmail.com
0264 432 125

Ultimele Stiri
abonare newsletter