Anunțuri

Net Brinel SA anunță finalizarea proiectului „Servicii IT competitive prin investitii inovative!”

Comunicat de presă

Data: 30.06.2022

Servicii IT competitive prin investiții inovative!


Net Brinel SA anunță finalizarea proiectului „Servicii IT competitive prin investitii inovative!”, cod SMIS 111945, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2.

Obiectivul general a vizat îmbunătățirea competitivității SC NET BRINEL SA și a poziției sale pe piață ca furnizor de soluții integrate ITC prin investiții în creșterea volumului de activitate și a productivității muncii angajaților companiei.


Obiectivele specifice ale proiectului au urmărit:

  1. Extinderea capacității tehnice de livrare a serviciilor de furnizor de soluții ITC, inclusiv soluții IoT, de către NET BRINEL SA până la finalizarea proiectului, prin achiziția unei infrastructuri ITC.
  2. Cresterea productivității angajaților prin investiții în echipamente de lucru și dotări specifice spațiului de lucru, inclusiv pentru facilitarea comunicării la distanță cu clienții companiei.
  3. Creșterea cu 10-15% a veniturilor în primii 3 ani post-implementare proiect. Această creștere se datorează majorării volumului ofertei de servicii ale companiei.

Principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului sunt:


  1. 1 infrastructura ITC, echipamente și software achiziționate pentru creșterea volumului de activitate pe segmentul "furnizor de soluții integrate ITC"
  2. 1 investitiție initială realizată pentru creșterea volumului de servicii oferite pe segmentul de furnizor de soluții și creșterea productivității angajaților
  3. poziție consolidată pe piață a companiei Net brinel SA ca urmare a recertificării în sistemul de management integrat calitate mediu- securitatea informațiilor și securitate și sănătate ocupațională și a participării la evenimente internaționale de profil.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.837.692, 23 lei, din care valoarea totală eligibilă de 2.384.615, 32 lei. Asistența financiară nerambursabilă a fost de 1.498.038,39 lei, din care 1.273.332, 63 lei au fost finanțați din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiectul a contribuit la cresterea competitivității și inovării în cadrul companiei Net Brinel SA. Totodată, investiția a generat un impact economic pozitiv la nivel local și regional prin: creșterea veniturilor și implicit a taxelor achitate la bugetul local, creare de noi locuri de muncă, scăderea ratei șomajului, inclusiv prin angajarea unei persoane din categoria "persoană cu vârsta peste 50 de ani", sprijinind astfel competitivitatea locală și regională.


Date de contact

Cluj-Napoca, Cluj, Bld. Nicolae Titulescu, nr.4,


 larisa.petcu@brinel.ro, 0264414610

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

 

abonare newsletter