Actualitate

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” face înscrieri (P)

Specializări, competențe și facilități pe care le oferă facultatea studenților săi.

Universitatea Creștin „Dimitrie Cantemir” București este înainte de toate o adevărată familie, creată în scopul formării profesionale bazată pe competențe a studenților și masteranzilor, în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat.

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a acordat succesiv, Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București, în perioada 2010-2015, 2015-2020,


„GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, cel mai înalt calificativ care se acordă unei universități din România.

Pentru anul universitar 2021-2022, oferta educațională a universității cuprinde: 25 de programe de studii universitare de licență și 22 de programe de studii universitare de master, din cadrul facultăților din București, Cluj-Napoca și Timișoara.


Informațiile despre oferta educațională a unversității se găsesc la www.ucdc.ro.

Facultatea de Drept Cluj-Napoca a fost înființată în anul 1991, în cadrul acesteia, derulându-se illo tempore, cursuri la nivel licență, la specializarea „Drept”, formele de învățământ cu frecvență și frecvență redusă, precum și la nivel master.


Oferta educațională a Facultății de Drept Cluj-Napoca, cu sediul în str.Burebista, nr.2, cuprinde:

- la specializarea „Drept”,forma de învățământ cu frecvență 200 de locuri;


- la specializarea „Drept”, forma de învățământ frecvență redusă 150 de locuri;

- două programe de masterat, „Drept național și european al afacerilor”, două semestre, „Științe penale și criminalistică”, trei semestre, fiecare având câte 75 de locuri.


Admiterea în cadrul facultății noastre se desfășoară on line pe www.dimitriecantemir.ro și la sediul facultății din Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2, unde sunt asigurate toate condițiile de siguranță sanitară, în vederea prevenirii raspândirii infecției cu virusul Covid-19.

Înscrierile sunt în curs de desfășurare!

Prima etapă de înscrieri se încheie la 20 iulie, urmând o a doua etapă în august și septembrie, la formele de învățământ la care vor rămâne locuri neocupate.

Calendarul admiterii cuprinde datele relevante ale celor două etape de admitere, din iulie și septembrie.

Admiterea în ciclul de studii universitare de licență se realizează pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obținute la admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obținută la proba scrisă la limba română de la examenul de bacalaureat.

Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se realizează pe baza mediei obținute la examenul de licență.

Cu privire la taxe, menționăm următoarele:

- taxa de înscriere este de 100 lei și nu se restituie;

- taxa de școlarizare este de 3.300 lei și se achită în lei, integral sau în 2 rate.

Candidații declarați admiși la programele de studii de licență beneficiază de următoarele facilități la achitarea taxei de școlarizare:

– pentru achitarea integral a taxei beneficiază de o reducere de 250 lei;

– taxa poate fi achitată și în două tranșe (minimum 1/2 din taxa de școlarizare) până la data de (etapa I), respectiv până la (etapa a II-a).

Facultatea oferă și alte facilități la plata taxei pentru studenții declarați admiși la programele de studii de licență și anume, taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru:

- candidații care provin din aceeași familie, cu condiția ca ambii să achite integral taxa anuală de școlarizare;

- absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București sau din alte universități;

- studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București (reducerea se acordă numai pentru taxa de școlarizare aferentă unui program de studii universitar);

- primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultatele obținute la învățătură;

Taxele și modalitatea de plată pentru admiterea la studiile universitare de masterat sunt similare cu cele de la admiterea la studiile de licență, cu mențiunea că se acordă posibilitatea reducerii cu 10% la taxei la plata taxei anuale de școlarizare pentru candidatii declarați admiși la programele de studii de master, care sunt licențiați ai facultăților din cadrul universității noastre.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități și institute de cercetare din țară și din străinătate, centre culturale și instituții din spațiul social-economic.

Studenții facultăților din Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Vă așteptăm cu drag să vă alăturați familiei Facultății de Drept Cluj-Napoca, a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București!

Ultimele Stiri
abonare newsletter