Actualitate

Nereguli fără număr la Primărie. Ce a găsit Curtea de Conturi și la cât se ridică prejudiciul

Prejudicii de 4,1 milioane lei și abateri de 177 milioane lei. Asta au au găsit inspectorii Curţii de Conturi la Primăria Cluj-Napoca, potrivit unui audit realizat anul trecut. Față de anii trecuți, prejudiciile au crescut și de patru ori!

Potrivit Curții de Conturi, la Primăria Cluj-Napoca au fost descoperite prejudicii în valoare de 4,1 milioane lei, abateri financiar-contabile de 177 milioane lei și venituri suplimentare de 3,4 milioane lei.

Perioada efectuării acțiunii de audit a fost între 16 mai și 27 iulie 2019.


Principalele nereguli constatate se referă la cheltuieli decontate ilegal către Compania de Transport Public, nerealizarea veniturilor din taxa specială de transport local, plăți nelegale pentru ajutoare sociale, lucrări de reparații neincluse în lista de investiții. Alte abateri au legătură cu alunecările de teren din Lomb.

Auditorii Curții de Conturi spun că Primăria Cluj-Napoca a „recuperat cu întârziere avansul acordat pentru lucrarea  de  investiții «consolidare  zona  supusă  alunecărilor  de  teren  Lomb» către SC TCI Contractor General SA Cluj-Napoca, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 130.000 de lei”. Mai mult, municipalitatea a efectuat plăți suplimentare către aceeași firmă pentru „lucrări suplimentare reprezentând transport al pământului precum și împrăștiere a acestuia în sumă de 1,3 milioane lei fără a fi prezentate documente justificative care să certifice execuția lucrărilor în cauză”.


În legătură cu acordarea de gratuițăți pe transportul în comun pentru persoanele vârstnice și toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, Curtea de Conturi arată că „valoarea cheltuielilor decontate nelegal” a fost de 124 lei pentru care pentru care s-au calculat majorări deîntârziere în sumă de 23.000 lei.

Reamintim că de la 1 noiembrie 2017 valoarea abonamentelor eliberate gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru pensionari este suportată în procent de 45% de către municipiul Cluj-Napoca și în procent de 55% de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA.


Principalele nereguli constatate de Curtea de Conturi la Primăria Cluj-Napoca anul trecut

Lucrările de reparații efectuate în anul 2018 la statuia Ecvestra - Mihai Viteazul, Cluj-Napoca nu au fost incluse în lista de investiții, nu au fost plătite din articolul bugetar corespunzător și nu au fost evidențiate corect din punct de vedere contabil – 3,3 milioane lei


Nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte evidențierea dobânzilor datorate conform contractelor de credit încheiate de unitate – 172 milioane lei

Țarcurile pentru câini achiziționate și montate în 14 locații din municipiul Cluj-Napoca, nu au fost înregistrate în contul de active fixe corespunzător – 330.000 lei


Nu a fost restituită în totalitate la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii, aferentă dotărilor independente achiziționate în anul 2018 de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și neutilizată conform prevederilor legale, la care se adaugă majorări de întârziere – 1,2 milioane lei

Nerealizarea veniturilor cuvenite bugetului local din taxa specială de transport public local – 2 milioane lei

În perioada 2018-2019 au fost efectuate plăți peste prevederile contractuale, reprezentând servicii prestate pentru paza și protecția cimitirelor publice din Cluj-Napoca aflate în administrarea Primăriei – 195.000 lei

În anul 2018 au fost efectuate plăți către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA reprezentând „recuperare cheltuieli de întreținere și funcționare ticketing în perioada 01.04.2017 – 30.06.2018”, în lipsa unui angajament legal din care să rezulte o obligație a municipalității către CTP Cluj-Napoca SA pe seama fondurilor publice și nu a fost recuperată de la CTP Cluj- Napoca contravaloarea energiei electrice aferentă sistemului de ticketing plătită din bugetul local – 2,1 milioane lei

Plăți nelegale din creditele bugetare pentru ajutoare sociale în natură reprezentând ,,card nominal pentru pensionari” în condițiile în care din bugetul local nu sunt aprobate a fi suportate asemenea cheltuieli – 124.000 lei

abonare newsletter