Actualitate

2 miliarde de puieți plantați în trei decenii

De la înființarea sa, în anul 1991, până în prezent, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a plantat 2.000.000.000 puieți forestieri.

2 miliarde de puieți forestieri plantați în trei decenii, sursă foto: Romsilva

Acțiunile de împădurire și măsurile pentru creșterea suprafeței fondului forestier național vor continua, promite Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, care contribuie la creșterea suprafaței fondului forestier național prin acordarea de prioritate la achiziția de terenuri agricole destinate împăduririi, transmiterii terenurilor lipsite de potențial agricol administrate de Agenția Domeniilor Statului – tot pentru a fi împădurite –, dar și prin înființarea de perdele forestiere de protecție.

Ca administrator al fondului forestier proprietatea publică a statului, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are obligația, conform Codului Silvic, să contribuie la realizarea Programului Național de Împădurire, prin achiziția de terenuri, în numele statului, în vederea împăduririi. Astfel, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va acorda prioritate achiziționării de terenuri agricole destinate împăduririi, în conformitate cu articolul 2 (1) a) și b) din Hotărârea de Guvern nr. 118/2010, care reglementează cumpărarea terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietatea publică a statului.


De asemenea, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva urmează să încheie un protocol de colaborare cu Agenția Domeniilor Statului pentru identificarea terenurilor cu destinație agricolă, dar lipsite de potențial agricol, și transmiterii acestora în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, pentru a fi împădurite.

Aproape 2.000 de hectare pot fi împădurite

Din estimările specialiștilor Administrației Domeniilor Statului și Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva sunt eligibile, într-o primă etapă, 1.900 de hectare lipsite de potențial agricol care pot fi împădurite. Toate aceste terenuri vor fi împădurite cu puieți forestieri produși în pepinierele silvice ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.


Suprafața fondului forestier va crește și prin înființarea perdelelor forestiere de protecție, fiind planificate în această toamnă lucrări pe circa 65 de hectare, care se vor adăuga celor 45 de hectare perdele forestiere înființate în ultimii ani.

Creșterea fondului forestier proprietatea publică a statului va contribui la îmbunătățirea condițiilor de mediu, prevenirea eroziunii solului, protejarea căilor de comunicații și asigurarea de resurse comunităților locale, afirmă reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.


De la înființarea sa (1991), Romsilva a împădurit până în prezent, circa 275 mii hectare fond forestier proprietatea publică a statului, plantând în cursul acțiunilor de împădurire aproximativ 2.000.000.000 de puieți forestieri. În același interval de timp, Romsilva a împădurit 24.087 hectare terenuri degradate, fiind folosiți în acest scop circa 120.000.000 de puieți forestieri.

Ultimele Stiri
abonare newsletter