Actualitate

Clujul devine "Smart Territory": "Coziile nesfârșite la ghișeu, atențiile, dispar!", promite CJ Cluj într-un proiect de 4 milioane de lei

Consiliul Judeţean şi-a propus implementarea unui proiect, denumit "Smart Territory", în valoare de aproape 4 milioane de lei, care presupune ca prin folosirea unor soluţii IT să reducă la 60 de zile termenul de obţinere a unei autorizaţii de construire.

Datele făcute publice de Banca Mondială arată că România se află pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în privinţa uşurinţei cu care se obţine o autorizaţie de construire, respectiv 287 de zile, media termenului de procesare, faţă de 169 de zile care este termenul mediu în celelalte state membre.

"Unul dintre obiectivele principale ale proiectului Smart Territory este reducerea acestui termen la maxim 60 de zile, prin realizarea unui atlas teritorial complex şi implementarea unor soluţii IT de ghişeu unic şi de arhivare. Consiliul Judeţean Cluj este singura unitate administrativ-teritorială de acest tip din ţară cu un astfel de program aflat în implementare. Practic, timpul pierdut pentru plata unor taxe de emitere şi obţinerea de documente de la mai multe instituţii, completări suplimentare/subiective ale dosarelor, cozile nesfârşite la ghişeu, atenţiile, toate acestea dispar", se arată într-un comunicat remis de Consiliul Județean Cluj.


Proiectul "Judeţul Cluj - Smart Territory" are ca termen de implementare sfârşitul anului 2019 pentru Arhivă şi Ghişeul Unic, respectiv 2020 pentru Atlasul teritorial. Valoarea totală a proiectului este de 3.901.772,00 lei din care 3.316.506,20 lei este finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (85%), 507.230,36 lei este finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13%) şi 78.035,44 lei este cofinanţare eligibilă din bugetul Consiliului Judeţean Cluj (2%).

Atlasul Teritorial este o aplicaţie informatică care va reuni într-o singură platformă seturi şi baze de date ale diferitelor instituţii, referitoare la activităţi de amenajare a teritoriului, urbanism, locuire, dezvoltare economică, în vederea fundamentării deciziilor referitoare la investiţii şi la planificarea strategică a judeţului.


"Impactul acestei aplicaţii la nivelul cetăţeanului rezidă din faptul că cele mai bune decizii vor putea fi implementate având la bază date reale, pentru a creşte calitatea vieţii în judeţ. Conceptul nu este unul nou, dar nu există implementat la nivel de instituţii publice, motiv care conferă proiectului un caracter inovator", se mai arată în comunicat.

În prezent, interogarea informaţiilor se face la cerere, fără a avea acces permanent la informaţii actualizate şi fără un real suport în realizarea bazei de date integrate, transpuse spaţial. Sistemul informaţional va include reprezentări cartografice care să permită urmărirea evoluţiei în timp şi în spaţiu a unui număr mare de indicatori din domeniile de activitate relevante pentru dezvoltarea teritorială provenind de la entităţi publice precum Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (e-terra), Direcţia Naţională de Statistică (fişele localităţilor), Registrul Comerţului, Direcţiile de Evidenţă a Persoanelor, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratul Şcolar Judeţean, primării etc.


Proiectul presupune şi crearea unui Ghişeu Unic. În procesul de obţinere a avizelor aferente autorizaţiei de construire fiecare aviz presupune o deplasare a cetăţeanului la o instituţie competentă. Soluţia pentru eliminarea acestui inconvenient ar fi, potrivit CJ Cluj, stabilirea unui singur punct de depunere şi ridicare a documentelor, sub forma unui ghişeu unic care să asigure preluarea şi coordonarea obţinerii avizelor de la instituţiile abilitate. În acest mod, cetăţeanul ar putea prezenta toate documentele necesare procesului de autorizare (ante şi post autorizare) printr-o singură deplasare la consiliul judeţean care să obţină toate avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire. Se propune astfel realizarea unei platforme electronice care să asigure posibilitatea încărcării şi transmiterii on-line a tuturor documentelor necesare în proces, reducând semnificativ timpii de obţinere a documentaţiilor.

Soluţia de gestionare electronică a documentelor în cadrul instituţiei, scanarea acestora pentru arhivare şi retro-digitalizarea arhivei se impun, în contextul activităţii extinse şi complexe a UAT Judeţul Cluj, care îşi dublează, anual, actele cu care operează. Teritoriul se aglomerează şi se extinde, iar gestiunea acestuia de către instituţie presupune consultarea multor informaţii arhivate sau a unor informaţii curente dar care nu există în format electronic.


Potrivit comunicatului, inovarea proiectului rezidă din implementarea efectivă a acestor soluţii informatice care, deşi există ca şi concepte la nivelul ţării, nu sunt implementate practic nici la nivel naţional, nici la nivel judeţean.

"Noţiunea de SMART CITY a devenit în ultimii ani, instrumentul de măsurare a dezvoltării municipiilor şi oraşelor, atât din punctul de vedere al informatizării cât şi al oferirii de facilităţi locuitorilor lor. Ţinând cont de faptul că acest concept nu se poate aplica judeţelor care doresc să ofere servicii similare tuturor cetăţenilor judeţului, proiectul propus vine să dezvolte noţiunea de SMART TERRITORY, adică judeţ - teritoriu smart", mai menţionează comunicatul citat. 

Ultimele Stiri
abonare newsletter