Actualitate

STUDIU. Publicul Electric Castle, mai deștept decât cel de la Untold. Participanții la Untold au lăsat în Cluj peste 20 de milioane de euro

Publicul Electric Castle are un nivel de educație superior celor de la Untold, dar festivalul care are loc pe Cluj Arena a generat cheltuieli ale participanților de aproape 20 de milioane de euro, comparativ cu cel de la Bonțida, care a generat doar 9 milioane de euro. Sunt concluziile unui studiu făcut de un profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai.

Ovidiu Moisescu, profesor la FSEGA, a prezentat concluziile unui studiu independent făcut pe cele două festivaluri Electric Castle și Untold

“Populația asupra căreia s-a focalizat studiul a fost reprezentată de persoane din România și din străinătate care au participat la oricare dintre festivalurile Untold sau Electric Castle (EC)  în 2017, metoda de cercetare aplicată fiind sondajul pe bază de chestionar online (distribuit prin intermediul social media în perioada martie – mai 2018), eșantionul investigat validat cuprinzând 1164 respondenți care au participat la Untold în 2017 și, respectiv, 867 respondenți care au participat la EC în 2017”, spune profesorul.


Principalele rezultate ale studiului pot fi sintetizate după cum urmează:

Profilul demografic al participanților pe baza eșantionului investigat

Participanții EC au avut o medie de vârstă ceva mai ridicată (27,3 ani) decât cei de la Untold (25,9 ani), procentul persoanelor cu vârste până la 20 ani fiind semnificativ mai mic în cazul EC (aprox. 10%) în comparație cu Untold (aprox. 18%).


Participanții EC au avut, în ansamblu, un nivel de educație superior celor de la Untold. Astfel, procentul participanților EC cu studii superioare (licență, master, doctorat etc.) a fost de circa 80%, comparativ cu numai 72% în cazul Untold.

Ponderea participanților proveniți din afara Ardealului a fost mai ridicată la Untold (circa 30%) decât la EC (circa 22%).


În cazul ambelor festivaluri, peste trei sferturi dintre participanții ediției din 2017 participaseră la ediții anterioare. Ponderea participanților fideli, aflați la a doua sau a treia participare la festival, a fost mai mare în cazul EC (79,24%), comparativ cu Untold (76,37%).

Deși cele două festivaluri nu se adresează unor publicuri țintă identice, mulți dintre participanții fiecăruia au fost prezenți, în 2017, și la celălalt festival. Astfel, dintre participanții la Untold în 2017, aproape 43% au participat și la EC în anul respectiv. Procentul este semnificativ mai mare în cazul EC, aproape 58% dintre participanții săi din 2017 participând în același an și la Untold.


La Untold majoritatea covârșitoare a participanților (aproape 81%) au petrecut în cadrul festivalului pe toată perioada sa (4 zile), în timp ce la EC participarea a fost semnificativ mai fragmentată, peste 57% dintre participanți fiind prezenți la festival un număr de zile mai mic decât durata sa (5 zile). De altfel, durata medie de participare a ajuns la peste 90% din durata festivalului în cazul Untold (medie de 3,61 zile/participant), comparativ cu numai 76,2% în cazul EC (medie de 3,81 zile/participant).

Procentul participanților care au avut nevoie de cazare în afara reședinței obișnuite a fost similar în cazul celor două festivaluri (circa 43%). Participanții Untold din 2017, comparativ ce cei de la EC, au apelat, pentru cazare, în mult mai mare măsură la prieteni și rude (16,58% vs 7,15%). Totodată, procentul participanților EC care au apelat la servicii de cazare contra-cost a fost semnificativ mai mare în comparație procentul omolog în cazul Untold (36,33% vs 26,12%). Participanții Untold care au apelat la servicii de cazare contra-cost, comparativ ce cei de la EC, au ales în mult mai mare măsură închirierea de apartamente/case sau camere în acestea, unitățile specializate precum hotelurile, pensiunile, vilele, hostelurile etc., respectiv cazarea în cămine studențești. Pe de altă parte, participanții EC care au achiziționat servicii de cazare au apelat în mult mai mare măsură la cazarea în cort/camping (peste jumătate dintre ei), comparativ cu cei de la Untold.


Răspunsurile respondenților coroborate cu estimările organizatorilor privind numărul și proveniența participanților conduc la următoarele concluzii privind estimarea cheltuielilor participanților la Untold și EC în 2017:

Untold a generat în 2017 cheltuieli ale participanților cu cazarea între 18,8 și 25,6 milioane de lei, în timp ce EC a determinat în același an cheltuieli ale participanților cu acest tip de servicii cuprinse între 8,5 și 10,5 milioane lei.

Untold a generat în 2017 cheltuieli ale participanților, altele decât cele cu biletul de intrare și  cazarea, între 63,4 și 65,1 milioane de lei, în timp ce EC a determinat în același an cheltuieli omoloage între 29,8 și 30,4 milioane lei.

Percepțiile participanților privind impactul economic, social și ecologic al festivalurilor

Impactul economic perceput (asupra dezvoltării economice locale) al festivalurilor: participanții celor două festivaluri au perceput, în general, în mod foarte pozitiv efectele acestor evenimente asupra economiei locale, creșterea activității în comerț, turism și servicii în perioada festivalurilor fiind o realitate.

Impactul social perceput (asupra vieții de zi cu zi a comunității) al festivalurilor: deși, per ansamblu, acesta este perceput de către majoritatea participanților ca fiind ”mai mult pozitiv decât negativ” sau chiar ”în totalitate pozitiv”, au existat diferențieri între percepțiile privind cele două festivaluri. Astfel, percepția privind impactul social a fost mai puțin pozitivă în cazul Untold, comparativ cu cazul EC, lucru de altfel explicabil prin localizarea festivalului Untold în centrul municipiului Cluj-Napoca, ocupând un spațiu public foarte popular în rândul comunității, dar care în timpul festivalului a fost inaccesibil acesteia.

Impactul ecologic perceput (asupra mediului) al festivalurilor: comparativ cu celelalte două tipuri de efecte analizate, acesta este perceput în mai mare măsură ca fiind negativ, în cazul ambelor festivaluri, situație explicabilă prin faptul că ambele exploatează potențialul unor mari spații verzi pentru desfășurare. Totuși, percepția în cazul EC este mai puțin negativă. Acest fapt se datorează probabil implementării și promovării programelor etichetate ca ”Eco” (”Zero Waste”, ”Eco Ambassadors”, ”Eco Games” etc.) în cadrul EC.

În privința dimensiunii grupurilor de participanți, situația a fost aproape identică la Untold și EC, în cazul ambelor festivaluri majoritatea participanților fiind prezenți la eveniment cu grupuri de patru persoane (prieteni, rude, cunoștințe) sau mai mari. Un procent important în cazul ambelor festivaluri (circa 11%) a fost reprezentat de participanții care au participat la eveniment ”în doi”.

În cazul ambelor festivaluri, majoritatea participanților (peste 50%) și-au procurat biletele de intrare pentru 2017 cu anticipație, cu peste 60 zile anterior evenimentului. Totuși, gradul de anticipație a fost semnificativ mai mare în cazul participanților Untold, peste 59% dintre aceștia procurându-și biletele de intrare cu peste 60 zile înaintea festivalului (comparativ cu numai 51,56% în cazul EC) și numai 17,1% dintre ei cu mai puțin de 7 zile înainte (comparativ cu aproape 21% dintre participanții EC).

Percepția participanților despre prețurile biletelor de intrare și produselor comercializate în cadrul festivalurilor:

Prețul biletului de intrare la festival a fost perceput ca fiind ”mare” sau ”foarte mare” de către o parte mult mai mare dintre participanții Untold (48,5%), comparativ cu procentul participanților EC care au considerat prețul biletelor din 2017 ca fiind ridicat (31%).

Prețurile produselor comercializate în cadrul festivalurilor au fost percepute ca fiind ”mari” sau ”foarte mari” de către o parte mult mai mare dintre participanții Untold (74,65%), comparativ cu procentul participanților EC care au considerat prețurile produselor vândute la festival ca fiind ridicate (55,48%%).

În cazul ambelor festivaluri, participanții au considerat potrivită durata de desfășurare a evenimentului (4 zile în cazul Untold, respectiv 5 zile în cazul EC), proporția acestei opinii fiind covârșitoare în ambele cazuri (circa 80% în cazul participanților Untold, respectiv aproximativ 82% în cazul participanților EC).

Perioada de desfășurare a celor două festivaluri a fost considerată de marea majoritate a participanților ca fiind potrivită. Totuși, în comparație cu participanții Untold, un procent semnificativ mai mare dintre participanții EC și-ar fi dorit ca festivalul să aibă o perioadă de desfășurare diferită. Astfel, circa 10% dintre participanții EC chestionați au fost de părere că festivalul ar fi trebuit să aibă loc mai târziu în timpul anului.

Atât în cazul Untold, cât și în cel al EC, participanții au considerat, în proporție covârșitoare, că regulile aplicate în cazul evenimentului au fost potrivite (circa 88,5% în cazul Untold, respectiv aproximativ 92% în cazul EC), nefiind nici prea permisive, nici prea restrictive.

Majoritatea participanților celor două festivaluri au considerat locația de desfășurare a acestora ca fiind ”potrivită” sau ”foarte potrivită”. Totuși, participanții Untold au considerat în mai mică măsură ”potrivită” sau ”foarte potrivită” locația festivalului decât participanții EC (circa 84% vs circa 92%). Mai mult decât atât, 8,25% dintre participanții Untold au considerat locația ”nepotrivită” sau ”foarte nepotrivită”, comparativ cu numai 3,46% dintre participații EC.

Gradul de satisfacție al participanților cu principalele aspecte ale experienței festivaliere

Sonorizarea și sistemul de plată reprezintă aspectele de care participanții au fost în cea mai mare măsură ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți”, în egală măsură în cazul ambelor festivaluri (peste 85% dintre participanți declarându-se în acest fel în ambele cazuri). 

Artiștii prezenți și atitudinea voluntarilor/personalului au fost alte două aspecte la care gradul de satisfacție a fost ridicat, însă nu în cazul ambelor festivaluri. Astfel, participanții EC au fost în mai mare măsură ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți” de atitudinea voluntarilor/personalului (aproximativ 87% la EC, respectiv circa 79% în cazul Untold). În schimb, participanții Untold au fost în mai mare măsură satisfăcuți de artiștii prezenți (peste 81% declarându-se ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți” la Untold, însă doar 72,9% la EC).

Aspectele în cazul cărora gradul de satisfacție a fost mai scăzut în cazul ambelor festivaluri s-au referit la curățenie și, respectiv, la oferta de mâncăruri și, mai ales, la oferta de băuturi. Totuși, situația se diferențiază de la un festival la altul, cele trei aspecte menționate anterior fiind semnificativ mai puțin satisfăcătoare în rândul participanților Untold comparativ cu cazul EC. Astfel, doar 62,3% dintre participanți au fost ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți” de curățenia de la Untold, comparativ cu 74,6% dintre participanții EC. Discrepanțe similare în privința gradului de satisfacție au existat și în cazul ofertei de mâncăruri (63,5% vs 75,2%), respectiv băuturi (58,2% vs 72,8%).

Per ansamblu, în cazul ambelor festivaluri, participanții ediției din 2017 s-au declarat, în marea lor majoritate, ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți”. Totuși, procentul aferent celor ”mulțumiți” sau ”foarte mulțumiți” a fost simțitor mai mare în cazul EC (88,5%) comparativ cu Untold (81,5%). De asemenea, procentul celor ”foarte mulțumiți” a fost semnificativ mai mare în cazul EC (45,7%) decât în cazul Untold (36,1%).

"Astfel, se poate afirma că, deși ambele festivaluri au produs satisfacție în rândul marii majorități a participanților lor, EC a avut participanți care, per ansamblu, au fost în mai mare măsură mulțumiți decât cei care au participat la Untold. Un aspect interesant care a caracterizat ambele festivaluri la ediția din 2017 a constat în diferența semnificativă a gradului general de satisfacție între participanții mai tineri și cei mai puțin tineri, respectiv între participanții cu un nivel mai înalt de studii și cei cu mai puține studii. Astfel, atât în cazul EC, cât și în cel al Untold, gradul general de satisfacție afirmat de către participanți a fost semnificativ mai mare în rândul celor mai tineri, respectiv în rândul celor fără studii superioare finalizate", menționează autorul studiului.

Atât în cazul Untold, cât și în cel al EC, marea majoritate a participanților din 2017 au declarat ca fiind probabilă sau certă intenția de a participa la ediții viitoare sau de a recomanda festivalul prietenilor sau cunoștințelor.

Totuși, există o diferență semnificativă în acest sens între cele două festivaluri, EC bucurându-se, în comparație cu Untold, de procente semnificativ mai mari de participanți care au declarat probabilă sau certă participarea la ediții viitoare (89% dintre participanții EC, respectiv 75% dintre cei ai Untold) sau recomandarea festivalului (95,5% dintre participanții EC, respectiv 89% dintre cei ai Untold).

Anul trecut, 330.000 de persoane au participat la Untold, față de 174.000 la Electric Castle.

Rezultatele întregului studiu pot fi citite aici.

Ultimele Stiri
abonare newsletter