Actualitate

Anchetă a Avocatului Poporului la o primărie din județul Cluj

Avocatul Poporului efectuează o anchetă la Primăria Comunei Ceanu Mare, judeţul Cluj, care, de aproape doi ani, nu a soluţionat dosarul de reconstituire a dreptului de proprietate al unui petent.

“Avocatul Poporului efectuează o anchetă la Primăria Comunei Ceanu Mare, judeţul Cluj, care, de aproape doi ani, nu a soluţionat dosarul de reconstituire a dreptului de proprietate al unui petent. Ancheta vizează posibila încălcare a art. 52 din Constituţia României privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică”, spune Matei Vîrtosu, purtător de cuvânt în cadrul Avoctului Poporului.

Ancheta Avocatului Poporului este urmarea sesizării din oficiu şi nenumăratelor demersuri efectuate de către instituţie pe parcursul a aproape doi ani, după primirea, în 23 iunie 2016, a unei petiţii în care un cetăţean reclama lipsa de răspuns a Primăriei Ceanu Mare la sesizarea legată de reconstituirea dreptului său de proprietate.


În urma primirii petiţiei, Avocatul Poporului a sesizat Primăria vizată, care a răspuns, în luna august 2016, că cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 8,30 ha este nesoluţionată deoarece au existat o serie de incertitudini referitoare la amplasament, iar, în cele din urmă, s-a constatat că terenul este situat pe raza comunei Ceanu Mare, însă este deţinut cu titlu de proprietate de alte persoane. Avocatul Poporului a revenit şi a precizat că s-a sesizat cu privire la lipsa răspunsului pentru petent, dar a solicitat autorităţii să precizeze data la care va avea loc şedinţa de fond funciar, în vederea analizării dosarului privind reconstituirea dreptului de proprietate şi să transmită dovada că petentului i-au fost comunicate aceste aspecte. În 6 octombrie 2016, Primăria Ceanu Mare a comunicat că, în 5 octombrie 2016, i-a fost expediat răspunsul petentului, iar situaţia sa va fi analizată în data de 13 octombrie 2016.

Urmare a corespondenţei sus-menţionate, Avocatul Poporului a solicitat, în 25 octombrie 2016, Primăriei să comunice dacă cererea petentului a fost analizată. Administraţia locală a răspuns că, în data de 13 octombrie 2016, a fost analizată cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a petentului, însă situaţia nu a fost clarificată, urmând a se verifica documentele de proprietate ale persoanei care deţine terenul revendicat de petent.


Drept urmare, Avocatul Poporului a solicitat Primăriei, în 22 noiembrie 2016, să comunice măsurile întreprinse în vederea clarificării problemei. Deoarece nu a primit răspuns timp de aproape două luni, a fost sesizată instituţia Prefectului Judeţului Cluj. În urma demersului, Primăria Ceanu Mare a trimis, în 15 februarie 2017, un răspuns în care a informat că s-a procedat la verificarea modului în care este ocupat terenul de cealaltă persoană şi s-a constatat că întregul amplasament este ocupat, existând titluri de proprietate ale persoanelor care au încheiat contracte de vânzare - cumpărare cu respectiva persoană în perioada 2007 - 2008. Faţă de situaţia ivită, primăria a solicitat un punct de vedere instituţiei Avocatul Poporului pentru soluţionarea situaţiei petentului.

Având în vedere cele de mai sus, Avocatul Poporului a solicitat, în 16 martie 2017, mai multe informaţii Primăriei Ceanu Mare şi a transmis Administraţiei Locale că Avocatul Poporului nu se poate substitui autorităţilor publice şi nu este abilitat să ofere consultaţii juridice. Drept urmare, i s-a comunicat Primăriei Ceanu Mare că, în virtutea atribuţiilor ce decurg din funcţia de demnitate publică deţinută, este necesar ca, în mod expres, autoritatea să îşi însuşească legislaţia în vigoare, astfel încât să poată identifica în cel mai scurt timp soluţiile legale ce se impun în vederea clarificării situaţiei petentului şi să informeze instituţia Avocatul Poporului cu privire la acestea. În caz contrar, urmând a fi analizată posibilitatea efectuării unei anchete.


La data de 10 mai 2017, Primăria Ceanu Mare a comunicat că s-a identificat un amplasament situat în tarlaua 19, parcela 1537 Bolduţ, în suprafaţă de 8,30 ha care i se va oferi petentului în şedinţa de fond funciar din luna mai 2017. Ca urmare, la 22 mai 2017, Avocatul Poporului a solicitat Administraţiei locale ca, după desfăşurarea şedinţei de fond funciar din luna mai, să informeze dacă petentul a fost de acord cu amplasamentul mai sus menţionat şi dacă s-a început întocmirea documentaţiei prealabile în vederea emiterii titlului de proprietate.

În urma primirii unui singur răspuns din partea Primăriei, în 31 iulie 2017 (în care se specifica faptul că petentului i s-a oferit alt amplasament ) şi a absenţei comunicării detaliilor soluţionării problemei de către Primăria Ceanu Mare, pe parcursul a aproximativ 6 luni, Avocatul Poporului a decis să realizeze o anchetă la Administraţia locală sus-amintită.

abonare newsletter