Actualitate

LICITAŢIE ANULATĂ. Zeci de drumuri judeţene din Cluj NU VOR VEDEA ASFALT prea curând

Judecătorii Curţii de Apel Cluj au anulat în această săptămână o procedură de achiziţie publică lansată de Consiliul Judeţean Cluj pe SEAP în februarie 2017 pentru modernizarea a 7 loturi de drumuri judeţene.

Procedura anulată în mod definitiv de Curtea de Apel viza “Servicii de întocmire documentaţii cadastrale de întabulare, studii geotehnice, expertiză tehnică, D.A.L.I, proiectare şi asistenţă tehnică pentru drumurile judetene din judeţul Cluj, 7 loturi”, în valoare de 3,4 milioane lei.

LOT 1- „Modernizare DJ108C DN1 – Mănăstireni, L= 8,00 km”, valoare estimată Lot 1=234400 lei fără TVA
LOT 2 – “Modernizare DJ103G Lim. AB – Moldoveneşti-Sănduleşti-Ceanu Mic-Aiton, L= 37,98 km”, valoare estimată Lot 2=1112814 lei fără TVA
LOT 3 – „Modernizare DJ103G DN75 – Cheile Turzii, L= 3,10 km”, valoare estimată LOT3=90830 lei fără TVA
LOT 4 – „Modernizare DJ103M Vâlcele – Rediu – Aiton, L=8,18 km”, valoare estimată Lot 4=239674 lei fără TVA
LOT 5 – „Modernizare DJ161A Apahida – Cojocna, L=12,00 km”, valoare estimată Lot 5=351600 lei fără TVA
LOT 6 – „Modernizare DJ161 Fundătura (DN1C) – Dăbâca – Panticeu – Sărata, L=27,37 km”, valoare estimată Lot 6=801941 lei fără TVA
LOT 7 – „Modernizare DJ109D Sic – Vişea – Coasta – DN1, L=9,88 km”, valoare estimată Lot 7= 289484 lei fără TVA


Valoarea estimată fără TVA: 3,120,743 lei

Soluţia pe scurt: Admite în parte plângerea formulată de petenta SC E SRL împotriva deciziei nr. 2188/C 10/2394 din 24.08.2017 a CNSC pe care o modifică în sensul că admite contestaţia declarată de petenta SC E SRL şi, în consecinţă, anulează procedura de achiziţie publică iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 173153/14.02.2017. Obligă autoritatea contractantă intimată SC E SRL să plătească petentei SC E SRL suma de 225 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 12.10.2017.


În iulie 2017, SC Explan SRL din Cluj-Napoca a depus o contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor privind procedura de licitaţie deschisă online pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect „Servicii de întocmire documentaţii cadastrale de întabulare, studii geotehnice, expertiză tehnică, D.A.L.I, proiectare si asistenţă tehnică pentru drumurile judeţene din judeţul Cluj, 7 loturi” – loturile 1, 2 si 6, organizată de Consiliul Judeţean Cluj.

Iniţial, Consiliul Judeţean a declarat admisibile şi conforme ofertele depuse de către:


SC Alido Proiect SRL, Damar Consult SRL, SC NV Construct SRL, Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA, Asocierea SC Evalcons Tech SRL şi SC Routte-Construct SRL, SC DP Consult SA, SC Rutier Conex XXI SRL - lotul 1

SC Alido Proiect SRL, SC Starcom Exim SRL, Damar Consult SRL, Asocierea SC Best Consulting & Design SRL, SC Search Corporation SRL, SC DP Cons SRL, SC NV ½ Construct SRL, SC Eurocerad International SRL - lotul 2


SC Alido Proiect SRL, SC Sarcom Exim SRL, SC Damar Consult SRL, Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA, Asocierea SC Best Consulting & Design SRL, SC Search Corporation SRL, SC NV Construct SRL, SC Eurocerad International SRL - lotul 6

Ultimele Stiri
abonare newsletter