Actualitate

Consiliul Județean încasează lovitură după lovitură. A pierdut un proces cu o miză de 100.000 de euro cu firma care s-a ocupat de supervizarea lucrărilor la Centrul de Deșeuri

Consiliul Județean Cluj trebuie să plătească 100.000 de euro firmei Tahal Consulting Engineers (n. red. firma care se ocupa de supervizarea lucrărilor la Centrul de Deșeuri) în urma unei decizii a Curții de Apel.

Curtea de Apel Cluj a decis că firma Tahal Consulting Engineers LTD, inginerul de şantier al Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) trebuie să primească 100.000 de euro după ce a declarat lucrări neconforme ca fiind conforme şi bune de plată.

Tahal Consulting Engineers LTD a dat în judecată Consiliul Judeţean (CJ) Cluj, după ce forul judeţean a executat garanţia de bună execuţie. Societatea a considerat că a fost executată în mod abuziv şi a cerut instanţei să oblige CJ Cluj să returneze banii pe garanţie şi a mai solicitat suplimentar să i se achite certificatele de plată pe care le-a depus spre decontare şi pe care, echipa de implementare a proiectului a refuzat să le plătească după ce a obţinut rezultatul expertizei.


Soluția pe scurt a Curții de Apel Cluj:

"Admite în parte cererea formulată de reclamanta Tahal Consulting împotriva pârâților județul Cluj și Consiliul Județean Cluj reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în temeiul contractului. Obligă pe pârâți la plata către reclamantă a sumei de 439.425 lei plus TVA. Obligă pe pârâți la plata către reclamantă a sumei de 889,13 lei cu titlu de dobânzi. Obligă pe pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 1.038 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parțiale. Prezenta decizie este definitivă și executorie. Pronunțată în ședință publică din data de 13.06.2017".


În decembrie 2014, Consiliul Județean a executat garația de bună execuție reprezentând 10% din valoarea contractului, pentru neîndeplinirea de către Tahal Consulting a obligațiilor ce-i reveneau conform contractului de servicii Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj.

În document, Consiliul Județean precizează că Tahal avea obligația de a


  - superviza contractele de lucrări încheiate în vederea realizării Centrului de Deșeuri
 - urmări realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic pe tot parcursul execuției acestora și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ
 - interzice utilizarea produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate
 - verifica materiale, echipamente și lucrările
 - consilia Unitatea de Implementare a Proiectului cu privire la modalități posibile pentru reducerea cheltuielilor implementării proiectului, scăderea costurilor execuției sau îmbunătățirea calității lucrărilor
 - emite certificate interimare de plată lunare
 - consilia cu privire la orice revendicări sau dispute contractuale și probleme care apr pe parcursul lucrărilor.

dar că


"Pe parcursul executării lucrărilor, au apărut unele evenimente care au atras atenția membrilor unității de implementare a proiectului asupra corectitudinii supervizării lucrărilor de execuție a obiectivului cu privire la respectarea proiectului tehnic în ceea ce privește realizarea sistemului de drenare a apelor subterane aferent celulei de depozitare, inclusiv la calitatea materialului pus în operă, respectarea proiectului tehnic la executarea digului perimetral al celulei de depozitare, inclusiv la calitatea materialului de umplutură pus în operă".

"Având în vedere importanța sistemului de drenare a apelor subterane, în cadrul acestui obiectiv de investiții, în speță un sistem drenant nefuncțional ar fi generat, mai devreme sau mai târziu, destabilizarea digului estic, respectiv exista riscul perforării sistemului de impermeabilizare ce ar fi condus la un potențial dezastru ecologic, analiza calității materialului drenant a constituit un element important în luarea deciziei de a realiza din bani publici o nouă expertiză tehnică. Materialul drenant necorespunzător a fost solicit la plată de către antreprenor, certificat la plată de către inginer și decontat de Consiliul Județean", scrie forul județean în scrisoarea de executare a garanției de bună execuție.


Ce nu menționează Consiliul Județean este că Mariana Raţiu şi întreaga echipă de implementare a proiectului SMID ştiau încă din 2012 de nenumăratele probleme de la centrul de deșeuri, dar nu au luat nicio măsură şi au lăsat lucrările să continue.

Încă din primele rapoarte emise în luna mai 2012, reprezentanţii firmei Tahal sesizează probleme în derularea contractului.

“Constatările expertului geotehnician Tahal cu ocazia recepţiei terenului de fundare din zona celulei de depozitare impun recalcularea condiţiilor de stabilitate ale întregului versant. În urma discuţiilor între părţile implicate în contract, Beneficiarul (n.red. Consiliul Judeţean Cluj) şi-a asumat executarea unei expertize tehnice pentru a evalua stabilitatea versantului celulei de depozitare, inclusiv lucrările de foraj şi laborator necesare, lucrări ce urmează a fi efectuate în luna iunie 2012 ”, se arată în raport. În realitate, expertiza tehnică a fost cerută de Consiliul Judeţean Cluj abia în 2014, după doi ani de la sesizarea problemelor.

Într-un alt raport, datat iulie 2013, inginerii Tahal atrag atenţia că “destabilizarea de teren de la taluzul nordic al celulei se accentuează”.

Tahal sesizează în iulie 2013 că antreprenorul (n.red. Napoca SA) a executat în şantier „lucrări neautorizate şi neanunţate pentru care trebuie să prezinte o expertiză tehnică”. Din nou, Beneficiarul, adică Consiliul Judeţean Cluj nu pare să ia nicio măsură, dovadă, că ulterior, problema este reluată în alte rapoarte.

În ciuda numeroaselor nereguli sesizate de inginerii de la Tahal, în urma unei întâlniri din mai 2014 a echipei de implementare a proiectului reiese că Beneficiarul (adică Consiliul Judeţean Cluj) nu a avut nimic de raportat.

“Echipa de implementare a Consiliului Judeţean Cluj continuă să fie implicată în toate aspectele legate de supervizare, dar nu au nimic de raportat în ceea ce priveşte aspectele legate de personal, aspectele financiare şi plăţi. De asemenea, nu are nimic de raportat la eventuale constrângeri”, se arată în rapoartele lunare întocmite de Tahal și pe care Monitorul de Cluj le-a publicat în exclusivitate.

Ultimele Stiri
abonare newsletter