Actualitate

Se apropie ANI de unii funcţionari din Consiliul Judeţean Cluj?

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constat starea de incompatibilitate în care s-a aflat un director executiv din cadrul Agenţiei Mediului Caraş-Severin care a exercitat simultan şi funcţia de manager în cadrul unui proiect derulat din fonduri europene. Speţa pare trasă la indigo şi se poate aplica oricând şi unor funcţionari publici cu funcţii de conducere din Consiliul Judeţean (CJ) Cluj. De altfel, unii funcţionari din CJ Cluj sunt deja în vizorul Agenţiei de Integritate.

Potrivit unui comunicat de presă, ANI a constat faptul că Sorescu Carmen s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioda 8 martie – 13 noiembrie 2012 şi 4 februarie 2013 – 20 iunie 2014 ca urmare a exercitării simultane a funcţiilor de director executiv în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi de manager în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea statutului de conservare pentru speciile şi habitatele prioritare din zonele umede ale Porţilor de Fier”. Acest proiect face parte Proiectul LIFE10 NAT/RO/740 finanţat de Comisia Europeană.

Potrivit ANI, persoana a încălcat dispoziţiile articolului 94 alin. 2 lit. a din Legea 161/2003 potrivit căruia “funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”, iar potrivit art. 94 alin (2^2) teza 2  din acelaşi act normativ “Nu se află în stare de incompatibilitate funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă”.


ANI mai spune că “persoana (…) faţă de care s-a constat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau demnitate public (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea public respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Revenind la Cluj, într-o atare situaţie s-ar putea afla şi Mariana Raţiu, director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Cluj şi manager la mai multe proiecte derulate din fonduri europene de către autoritatea judeţeană, Centrul de Deşeuri sau Tetarom IV (ambele proiecte fiind un eşec) sau Claudiu Salanţă, arhitect şef al judeţului, care face parte, de asemenea, din echipa de implementare a proiectului Centrului de Deşeuri.


De altfel, Monitorul de Cluj a scris în mai multe rânduri că arhitectul Claudiu Salanță s-ar afla în incompatibilitate, inclusiv că ar fi cercetat de Agenţia Naţională de Integritate. Monitorul de Cluj a atras atenţia în mai multe articole cu privire la situaţia absurdă creată: arhitectul-șef al județului Claudiu Salanță verifica și aviza proiectele responsabilului tehnic Claudiu Salanță. Legal, se ridica problema unei incompatibilități. Moral și etic, se ridică întrebarea cât de corecte au fost deciziile luate de arhitectul-șef Salanță în verificarea și avizarea proiectelor și actelor pe care tot el le-a întocmit pentru proiectul Centru de Management Integrat al Deşeurilor (CMID). În urma acestor dezvăluiri, în martie 2015, Claudiu Salanţă a primit o adresă din partea Agenţiei Naţionale de Integritate, care i-a cerut să pună la dispoziţie mai multe documente.

Conducerea Consiliului Judeţean Cluj dă însă o altă interpretare articolelor de lege şi consideră că numirea arhitectului şef Claudiu Salanţă ca responsabil tehnic în cadrul proiectului Centrului de Deşeuri este legală.


“Nu există stare de incompatibilitate între funcţia de arhitect şef al judeţului Cluj şi calitatea de responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului «Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj» întrucât în calitatea sa de arhitect şef Claudiu Salanţă nu exercită atribuţii de control asupra activităţii derulate de responsabilul tehnic Claudiu Salanţă în cadrul proiectului menţionat după cum nu exercită asemenea atribuţii asupra nici unui funcţionar public care face parte din echipa de proiect, nefiind incidentă excepţia cuprinsă în art. 94 alin (2^2) teza 2 din Legea 161/2003. În concluzie numirea domnului arhitect sef Claudiu Salanţă ca responsabil tehnic în cadrul proiectului este legal”, transmit reprezentaţii CJ Cluj.

Ultimele Stiri
abonare newsletter