monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Limbaj de mahala la Consiliul Judeţean Cluj. Auditorii Curţii de Conturi făcuţi “dobitoci” şi “tâmpiţi”. Instituţia a descoperit prejudicii de 13 mil. € în 2 ani . FOTO DOCUMENT

Auditorii Curţii de Conturi sunt făcuţi “dobitoci” şi “tâmpiţi” de către conducerea Consiliului Judeţean Cluj. În doi ani, Curtea de Conturi a descoperit aici prejudicii de 13 milioane de euro. Cu toate că rapoartele de audit au fost contestate în instanţă, instituţia condusă de liberalul Alin Tişe pierde procesele pe bandă rulantă.

Prejudicii de 4 milioane de euro în 2015

Camera de Conturi a efectuat în perioada aprilie-mai 2016 misiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară la Consiliul Judeţean Cluj. Cu prilejul acesta s-au constat nereguli şi abateri de la legalitate.

„Abaterile de la legalitate și regularitate de natură financiar-contabilă, precum și cele prin  care  s-au  estimat  venituri  suplimentare,  respectiv  producerea  de  prejudicii  bugetelor locale, la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj s-au constatat următoarele: prejudicii - 8.761.000 lei (1,9 milioane de euro), venituri suplimentare - 9.222.000 lei (2,04 milioane euro)”, arată Curtea de Conturi în raportul citat.


Principalele nereguli (extras din documentele Curţii de Conturi)

Bugetul Consiliului Județean Cluj a fost prejudiciat prin pierderea finanțării execuției  obiectivului  de  investiții  «Parc  Industrial  Tetarom IV» și  prin  plata  nelegală  a  unor  materiale  (echipamente  electrice),  care nu  sunt înregistrate în patrimoniu, în valoare de 5.204.000 lei (1,1 milioane euro), aferente unor lucrări neexecutate


Concesionarea  de  lucrări  publice  pentru  proiectarea, construirea, darea în exploatare și întreținerea parcărilor și a unui hotel de 4* din perimetrul  Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale, fiind estimate venituri nerealizate în sumă de 9.222.000 lei (2,04 milioane euro)

Prejudicii de aproape 2 milioane de lei pentru decontarea unor lucrări de deszăpezire în afara perioadei contractate și plăți nelegale de 1,1 milioane de lei firmelor de casă ale Consiliului Județean pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor județene


Acordări ilegale de finanțări nerambursabile unor asociații și fundații fiind cauzat un prejudiciu entității în sumă de 204.000 lei, după cum urmează: Federației Share Cluj-Napoca 70.000 lei pentru proiectul ”Tineret@Cluj-Napoca 2015”, Consorțiul Studenților  din  România –Proiect „Transilvania Music Event” 30.000 lei, Asociația Student Plus – Proiect ”TiMAF –Transylvania Internațional Music and Arts Festival” 10.000 de lei, Asociația Film și Cultură Urbană - Proiecte „Festivalul internațional de film Transilvania” și Colors of Cluj Festival 53.000 de lei, Asociația Boiler – Proiect „Electric Castle” 30.000 de lei

Înainte de a se adresa instanţelor de judecată, în 2016, Alin Tişe a depus o contestaţie la Curtea de Conturi prin care solicită anularea măsurilor dispuse, contestaţie care i-a fost respinsă. În răspunsul primit de Consiliul Judeţean, Curtea de Conturi justifică motivele pentru care a respins solicitarea preşedintelului CJ Cluj, motiv pentru Tişe să facă unele însemnări pe marginea documentului, făcându-i pe auditori “tâmpiţi” şi “dobitoci”.


Auditorii Curţii de Conturi vorbeau despre situaţia Parcului Industrial Tetarom IV şi despre neconformităţile documentaţiei de proiectare şi numeroasele lipsuri ale documentaţiei de execuţie. Mai mult, aceştia spun că în 2015, pe vremea fostului preşedinte al CJ Cluj, Mihai Seplecan, Consiliul Judeţean s-ar fi înregistrat la registratura instituţiei o plângere penală către DNA împotriva proiectantului Civitas Proiectare SRL, cu intenţia ca forul judeţean să se constituie parte civilă pentru recuperarea prejudiciuşui suferit, sesizare care însă nu s-a mai transmit parchetului în cauză. “Dobitoci, e draft!”, e reacţia conducerii Consiliului Judeţean.

Ulterior, Tişe îi face “tâmpiţi” pe auditorii Curţii de Conturi care au arătat că forul judeţean a plătit către ACI 5 milioane de lei pentru nişte echipamente electrice imaginare. “La momentul efectuării misiunii de audit nu se cunoştea situaţia echipamentelor plătite şi nepuse în operă, nefiind confirmată existenţa acestora cu ocazia inventarierii”, arată Curtea de Conturi.


În octombrie 2017 Consiliul Judeţean pierde procesul intentat Curţii de Conturi pentru anularea auditului, decizia fiind definitivă.

Jaf colosal. Prejudicii de 9 mil. euro în 2016

Curtea de Conturi a României a descoperit prejudicii totale de 8,9 milioane euro la Consiliul Județean Cluj pe anul 2016, dublu față de anul 2015, constând în abateri de la legalitate, dar și venituri suplimentare nerealizate.

Principalele nereguli descoperite de Curtea de Conturi

În anul 2016, nu au fost facturate și încasate venituri reprezentând redevențe estimate la valoarea de 2,8 milioane lei aferente contractului de concesiune cu SC UTI București privind parcarea de la aeroport și hotelul. Județul Cluj, prin Consiliul Județean, nu a predat amplasamentul stabilit, iar în anul 2011 s-a convenit  suspendarea  temporară  a  construirii parcării și a hotelului.

Administrarea necorespunzătoare a unui contract de achiziție public (Schi în România  - comuna Băișoara, dezvoltarea turismului în Munții Apuseni) a determinat prejudicierea bugetului local al județului Cluj cu suma de 149.758 lei ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziție publică referitoare la cantitatea și calitatea lucrărilor executate la termenele stabilite

Efectuarea de plăți nelegale în sumă totală de 147.758 lei din bugetul local prin acceptarea la plată a unor cantități de lucrări neexecutate sau executate necorespunzător calitativ pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor județene.

În anul 2016, contrar prevederilor legale, au fost aprobate și acordate două finanțări nerambursabile pentru același solicitant, au fost acceptate la decontare cheltuieli care depășesc nivelul maxim de finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11.747 lei (Fundația Transilvania pentru cofinanțarea proiectului Zilele Castelului Banffy)

În perioada 2013-2016 au fost efectuate plăți de natură salarială în afara cadrului legal în sumă de 882.241 lei (16 persoane au fost angajate cu încălcarea prevederilor legale prin dispoziția directorului DGASPC Cluj fiind scoase la concurs un număr de 18 posturi și au fost ocupate 34), în condițiile în care persoanelor în cauză au fost declarate respinse la concursurile la care au participat, iar în unele situații posturile scoase la concurs nu erau vacante

Consiliul Județean Cluj, prin președintele Alin Tișe, a pierdut şi a doua oară procesul intentat Curții de Conturi, prin care contesta raportul prin care i se imputau prejudicii de 8,9 milioane de euro. Sentinţa nu a fost definitivă şi a putut fi atacată cu recurs, recurs care încă se judecată la Curtea de Apel.

Mariana Raţiu, cea care a îngropat proiectul Centrului de Deşeuri, responsabilă cu recuperarea prejudiciilor constate de Curtea de Conturi

Consiliul Județean Cluj nu a bugetat în 2018 niciun leu pentru achitarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi. Instituția condusă de Alin Tișe susține că „presupusele nereguli si prejudicii nu vizează doar activitatea Consiliului Județean, ci țin și de unele dintre cele peste 40 de entități publice subordonate”.

Între timp, Alin Tişe a desemnat persoanele responsabile pentru recuperarea prejudiciilor, acestea fiind, printre altele, Simona Gaci (secretarul judeţului), Mariana Raţiu (director dezvoltare şi investiţii), Ştefan Iliescu (Direcţia Juridică), Liviu Hâncu (director Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Cluj).

CITEŞTE ŞI

Consiliul Județean a pierdut pe fond procesul cu Curtea de Conturi. Cine plătește „gaura” de 9 mil. Euro

CITEŞTE ŞI

JAF COLOSAL. Raport exploziv al Curții de Conturi. Prejudicii de 9 mil. euro la CJ Cluj: angajări ilegale, decontări fictive, fraudă

CITEŞTE ŞI

Curtea de Conturi, raport devastator pentru Consiliul Județean. Cifrele care arată bătaia de joc a funcționarilor publici pe banii clujenilor