monitorulcj.ro Menu
Actualitate

După 7 ani şi pierderi de milioane de euro, Consiliul Judeţean Cluj dă undă verde construirii unui nou parking la aeroport

Proiectul construirii unui parking suprateran în perimetrul Aeroportului Cluj revine în actualitate, după ce a fost abandonat 7 ani de zile. Inclusiv Curtea de Conturi a imputat Consiliului Judeţean (CJ) Cluj pierderi de 2,04 milioane de euro prin neîncasarea redevenţei pentru parkingul şi hotelul care trebuiau construite de firma UTI.

În şedinţa de săptămâna viitoare a Consiliului Judeţean se află şi un proiect de hotărâre care vizează aprobarea unui act adiţional la contractul de concesiune încheiat între Consiliul Judeţean Cluj şi S.C. UTI Parking & Hotel Management SRL.

Dacă proiectul va fi adoptat, cel mai probabil vor demara lucrările de construire a parkingului auto etajat de 1.470 de locuri din incinta Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj.


„Mă bucur că am reuşit să deblocăm acest contract care fusese suspendat în urmă cu mai mulţi ani din cauza problemelor cu amplasamentul. În contextul în care am convenit deja asupra eliberării, cel târziu luni, 27 februarie, a ultimului imobil de pe amplasamentul viitorului parking, în acest moment nu mai există absolut niciun obstacol în calea demarării acestei investiţii imperios necesare unui aeroport de mărimea celui din Cluj”, a declarat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

Consiliul Judeţean i-a dat cu ţârâita teren lui UTI

Suspendarea obligaţiei SC UTI Parking & Hotel Management S.R.L. de construire a parkingului etajat a fost determinată de existenţa pe amplasamentul atribuit în vederea edificării parkingului, a mai multor imobile care asigurau desfăşurarea activităţii Direcţiei Generale a Vămii, a Unităţii Speciale de Aviaţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a unor societăţi care realizau activităţi conexe aviaţiei, generatoare de venituri pentru Aeroport, în temeiul unor contracte de locaţiune încheiate pentru o perioadă de cinci ani.


Dacă parkingul are şanse să se realizeze în viitorul apropiat, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre hotel.

“Cu privire la amplasamentul necesar construirii hotelului, se menține suspendarea contractului deoarece, există un litigiu. Deși instanța de fond a admis acțiunea județului Cluj, societatea Aviatrans a formulat apel împotriva acestei sentințe, fapt ce întârzie reglementarea situației juridice a imobilului”, spun reprezentanţii CJ Cluj.


S.C. UTI Parking & Hotel Management S.R.L. s-a angajat să construiască un parking auto suprateran cu o capacitate de 1.470 de locuri de parcare şi o suprafaţă construită desfăşurată de 37.800 de metri pătraţi. De asemenea, firma s-a obligat să realizeze şi o extindere a parcării existente la o capacitate minimă de 530 de locuri de parcare, în suprafaţă de circa 17.550 de metri pătraţi, lucrare deja executată şi dată în folosinţă încă din anul 2011, şi pentru care Consiliului Judeţean Cluj percepe o redevenţă totală anuală pentru exploatare în sumă de 66.250 de euro.

“Parkingul va avea 1470 de locuri, 3 nivele, ultimul nivel fără plafon, termenul de execuţie este 12 luni după 90 de zile de obţinere a avizelor şi autorizaţiilor. Parcarea va fi construită în partea stângă după vechiul terminal. În regim de urgenţă vom demara construirea parkingului. Există momente în care parcarea actuală este insuficientă pentru pasageri. Mai există o chestiune legată de preţurile de acolo, există reclamaţii că din cauza locurilor insuficiente, taxele pe care le percepe societatea UTI sunt mari. În contextul în care vor mai apărea 1470 de locuri de parcare automat şi presiunea pe nevoia de locuri va scădea şi preţurile, implicit, vor merge în jos. Legat de hotel este un proces pe rol care ne-a împiedicat pe noi să predăm amplasamentul, înţeleg că şi acel proces este pe final şi îl vom putea preda”, spunea Tişe în iulie anul trecut.


Curtea de Conturi: Din vina CJ Cluj, aeroportul nu a văzut nici parcare, nici hotel

Potrivit Curții de Conturi, „concesionarea  de  lucrări  publice  pentru  proiectarea, finanțarea,  construirea, darea în exploatare și întreținerea parcărilor și a unui hotel de 4* din perimetrul  Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale, fiind estimate venituri nerealizate în sumă de 9.222.000 lei (2,04 milioane euro).

„În urma derulării procedurii de  atribuire  a  contractului  de  concesiune  aferent executării obiectivului «Lucrări în vederea extinderii parcării auto existente, construirii unui nou parking auto etajat și a unui hotel de 4* în perimetrul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca» a fost  desemnat  câștigătoare  SC  UTI Facility Management SA București, valoarea redevenței pentru extindere parcare și parking a fost de 250.000 euro (fără TVA) indexată cu procentul de creștere/scădere înregistrat de traficul de pasageri pe aeroport aferent anului precedent,  iar  valoarea  redevenței  pentru  hotel până  la  punerea  în  funcțiune  de  230.898 euro/an (fără TVA) și valoarea redevenței pentru hotel după punerea în funcțiune de 12% din venitul  brut. Ca urmare a finalizării procedurii, a fost încheiat contractul de concesiune de lucrări publice în luna august 2010. Datorită faptului că județul Cluj, prin Consiliul Județeam, nu a predat amplasamentul stabilit, în anul 2011 s-a convenit  suspendarea  temporară  a  construirii parcării și a hotelului și s-a stabilit plata unei redevențe în cuantum de 66.250 euro/an, deși în documentația  de  atribuire  s-a  prevăzut  faptul  că terenul,  facilitățile  existente  și  bunurile aferente vor fi predate în starea în care se află la data respectivă și fără nici o garanție în privința posibilității de a fi utilizate”, arată auditorii.