Educație

12 profesori clujeni au obținut media 10 la examenul de definitivare. Rata de promovabilitate este de 80%

Au fost publicate rezultatele la examenul de definitivare în învățământ. Au fost obținute în total, 12 medii de 10. Profesorii pot depune contestații.

 

 


La examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021, care a avut loc în 15 iulie în județul Cluj, au participat 441 de candidați. Din totalul candidaților admiși pentru a susține proba scrisă (454 candidați), 13 candidați au fost absenți, iar 5 candidați prezenți au decis să se retragă din motive personale. Nu s-au înregistrat situații de fraudă sau tentativă de fraudă, transmit reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj.

 


Participanții au trebuit să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an
- calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”
- media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, minimum 8.


15 note de 10 la proba scrisă

Au fost declarați promovați înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații 353 candidați, față de sesiunea 2020 (252 de candidați promovați) care au obținut medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8.

15 candidați din județul Cluj au obținut media 10 la proba scrisă, dintre aceștia, 12 având media generală de promovare a examenului 10, se arată într-un comunicat al ISJ Cluj.


„Rezultatele obținute de către cadrele didactice din județul Cluj la examenul național de definitivare în învățământ  confirmă ceea ce am declarat la afișarea rezultatelor elevilor la exemenele naționale de Evaluare Națională și Bacalaureat, respectiv un proces educațional de calitate, care nu se poate desfășura fără cadre didactice bine pregătite. Faptul că în județul Cluj sunt cadre didactice debutante, care au promovat cu un procent așa de bun examenul național de definitivare în învățământ reprezintă o garanție a potențialului lor de dezvoltare profesională, care, în timp, va duce la obținerea de performanțe, indiferent de școală în care își vor desfășura activitatea.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind și obiectivul principal al examenului național de definitivare în învățământ. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de Cadru didactic debutant și intră pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice. Îi felicit pentru aceste rezultate și le urez mult succes în cariera didactică”, a atransmis inspectorul școlar general al ISJ Cluj, Marinela Marc.


Contestațiile pot fi depuse în zilele de 21 și 22 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate în 28 iulie.

abonare newsletter