Anunțuri

ANUNȚ PUBLICITAR privind procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Cluj

ANUNȚ PUBLICITAR
privind
procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al
Serviciului de Probaţiune Cluj

Direcţia Națională de Probaţiune, cu sediul în București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, demarează procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Cluj. 


Documentația de atribuire a contractului de închiriere, este pusă la dispoziția persoanelor interesate de către Direcţia Economică – Compartimentul Achizitii Publice din cadrul DNP camera 40, etajul 6, între orele 8.00-16.30, persoană de contact – Daniel DUȚĂ, telefon 0738.672.618, e-mail: daniel.duta@just.ro, sau se poate regăsi pe site-ul www.just.ro, accesând secțiunea Informații de interes public/achiziții publice.

Ofertele vor respecta cerințele tehnice din documentația de atribuire.


Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este „cel mai mic preț/metru pătrat”, aplicat la oferta care îndeplinește toate cerinţele de selecţie şi calificare solicitate.

Durata contractului de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional pentru o perioadă de încă 5 ani.


Ofertele pot fi depuse până la data de 18.11.2021, ora 10.00, la secretariatul Direcției Naționale de Probaţiune.

Ultimele Stiri
abonare newsletter