Anunțuri

Asociația GAL Someș-Nadăș anunță prelungirea următoarei sesiuni de cereri de proiecte până în data de 11.10.2019:

Data publicării 25.09.2019

APEL DE SELECȚIE                


Asociația GAL Someș-Nadăș anunță prelungirea următoarei sesiuni de cereri de proiecte până în data de 11.10.2019:

Măsura M2/ 6B - Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș


29.07.2019 – 11.10.2019

 


Data lansării apelului de selecție: 29.07.2019

Beneficiari eligibili:


Entități publice

- Administrațiile publice locale și asociațiile acestora.


- Asociații de Dezvoltare Intercomunitară;

Entități private:

- Organizații non-guvernamentale constituite în baza OG 26/2000;

              - Institute de cult

Fonduri disponibile: 50.000 EURO.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 EURO.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de :

- Pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%;

- Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

11.10.2019 - Biroul GAL Someș-Nadăș, din loc. Florești, str. Avram Iancu, nr. 170 (sediul Primăriei comunei Florești), jud. Cluj, în intervalul orar 10:00 – 14:00 și vineri intre orele 10:00 – 13:00;

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.galsn.ro și la sediul GAL pe suport tipărit.

 

Date de contact:

Asociația GAL Someș-Nadăș

Str. Avram Iancu, Nr. 170, et. 1, Loc. Florești, Jud. Cluj.

Tel: 0759 034 798 – Bogdan RUSU, 0738 723 731 – Daniela PRUNEAN

e-mail: galsomesnadas@gmail.com

site: www.galsn.ro

abonare newsletter