Anunțuri

Comunicat de presă - Lansare proiect ”Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 31.05.2018


 

Lansare proiect


”Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”

 


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr.1721/04.04.2018, Cod SMIS 2014+:116761, pentru proiectul „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – ”Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.


Proiectul are ca obiective specifice :

 1. Restaurarea, conservarea și protejarea durabilă a vestigiilor arheologice ale Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa, municipiul Turda de astăzi, pentru a restitui obiectivul patrimoniului cultural universal.


 2. Valorificarea turistică a Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa pentru impulsionarea dezvoltării locale și creșterea competitivității zonei

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de vizitatorii/turiştii români şi străini interesaţi de turismul istorico-cultural sau de sejururi turistice integrate.

Proiectul „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” are o valoare totală de 21.861.853,51 lei, din care:

     - 18.181.133,06 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

     - 2.780.429,98 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

    -  428.005,26 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

     - 472.285,21 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Perioada de implementare a proiectului este de 50 de luni, începând cu data de  04.04.2018 până la 03.06.2022.

 

Date de contact:

Codruța Bungărdean - coordonator de proiect

Șef Serviciu Finanțări Externe și Relații Internaționale

Primăria Municipiului Turda

telefon/fax 0264-311630

email: proiecte@primariaturda.ro

 

PRIMARIA

MUNICIPIULUI TURDA

www.primariaturda.ro I proiecte@primariaturda.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Ultimele Stiri
abonare newsletter