Anunțuri

Asociația GAL Valea Someşului - anunță lansare Apel de selecţie - M 1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale

Asociaţia GAL Valea Someşului anunţă lansarea ȋn perioada 02.05.2018-05.06.2018 a primei sesiunii de cereri de proiecte din anul 2018 pentru măsura M 1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea activităților rurale.

Data lansării apelului de selecţie: 02.05.2018.


Măsura M 1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea activităților rurale.

Beneficiari eligibili: Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din acordul de parteneriat , desemnată în acest sens de parteneriat.


Fonduri disponibile: 26.251,86 euro.  

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 13.000 euro/proiect.


Data limită de depunere a proiectelor: 05.06.2018.                                                                                    

Locul unde se pot depune proiecte: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj,  în intervalul orar 10:00-18:00, de luni până vineri.


Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent  măsurii M 1/1B elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M1/1B.   


Apel de selecție – M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada   02.05.2018 -03.08.2018 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2018 pentru Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale  pentru populaţia rurală.

Data lansării apelului de selecție: 02.05.2018.

Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală.

Beneficiari eligibili:

Entități publice:

- autorităţi publice locale

- Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL .

 Entități private

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

- GAL-ul - dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fonduri disponibile: 150.537,32 euro.

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 150.537,32  euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 03.08.2018.  

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului  elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.   De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M6/6B.

Date de contact:

Asociația GAL Valea Someşului  

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud. Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

Ultimele Stiri
abonare newsletter