Anunțuri

ANUNȚ DE PRESĂ - Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII S.C. DOT WHITE S.R.L.”

ANUNȚ DE PRESĂ

Programul Operațional Regional 2014 – 2020


Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții

„DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII S.C. DOT WHITE  S.R.L.”


Cod SMIS 102892

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –


13.04.2018

       


          S.C. DOT WHITE S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, Eroilor, nr. 5, ap. 6, județul Cluj, și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 07.03.2018 contractul de finanțare nr. 1287/07.03.2018, în valoare totală de 949.932,31 lei, care se estimează că va avea ca rezultat, achiziționarea de echipamente performante și inovative, eficiente energetic, pentru dezvoltarea activității de producție programe software, creșterea numărului de angajați, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea echipamentelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

          Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, va fi implementat în perioada 03.10.2016 – 29.02.2020, în Municipiul Cluj Napoca, Eroilor, nr. 5, ap. 6, județul Cluj.


            Valoarea totală a proiectului este de 949.932,31 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 705.295,33  lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 599.501,03 lei şi Bugetul Naţional – 105.794,30 lei.

Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 

Date de contact:

S.C. DOT WHITE S.R.L.

BEJENARIU CRISTIAN

Manager General

Municipiul Cluj Napoca, Eroilor, nr. 5, ap. 6, județul Cluj

Tel. 0732 000 005, e-mail: cristian.bejenariu@dotwhite.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

 

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter