Anunțuri

COMUNICAT de PRESĂ- Creșterea competitivității firmei SC EUROLT SRL prin dezvoltarea bazei tehnologice

02.04.2018

Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020


Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijloci

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri


EUROLT SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, derulează, începând cu luna Februarie 2017, proiectul “Creșterea competitivității firmei EUROLT S.R.L prin dezvoltarea bazei tehnologice“ având cod SMIS 104376, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Organismul intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 412.487,26 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 310.029.68 lei.


Proiectul se implementează pe o durată de 30 luni, în municipiul Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Aurel Vlaicu nr. 80, Ap 2, județul Cluj,  începând cu data de 12.07.2016 și până în 31.12.2018

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii firmei SC EUROLT SRL prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor sale, atat sub aspect calitativ cat si cantitativ, in vederea consolidarii pozitiei sale pe piata si diversificarii activitatii de baza.


Obiectivele specifice sunt reprezentate de achiziția de active corporale și necorporale în vederea desfășurării activității precum și angajarea unui număr de 5 noi persoane până la finalul implementării.

EUROLT SRL


Adresa: Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu, nr. 80, ap 2, jud. Cluj

Emil-Daniel TĂPĂSTĂU – Administrator

Tel. 0722.281.043/ E-mail: emil.tapastau@eurolt.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Ultimele Stiri
abonare newsletter