Anunțuri

Municipiul Cluj-Napoca – Anunț de mediu

 

ANUNȚ DE MEDIU 


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA titular al proiectului „Construire grădiniță din cadrul proiectului complex dezvoltare infrastructură educațională și de sănătate, dezvoltare infrastructura sportivă și pădure-parc în cadrul cartierului Borhanci conform PUZ aprobat cu HCL nr. 510 din 07.07.2022, amenajări exterioare, racorduri și bransamente” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire grădiniță din cadrul proiectului complex dezvoltare infrastructura educațională și de sănătate, dezvoltare infrastructura sportivă și pădure-parc în cadrul cartierului Borhanci conform PUZ aprobat cu HCL nr. 510 din 07.07.2022, amenajări exterioare, racorduri și branșamente” propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului, fn, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, în zilele de luni-vineri intre orele 09.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro

Ultimele Stiri
abonare newsletter