Actualitate

“Management eficient”. Sala Polivalentă merge în pierdere de când s-a înfiinţat

În ciuda numeroaselor evenimente şi concerte care au loc în Sala Polivalentă, “bijuteria Clujului” merge pe pierdere încă de la înfiinţare.

Curtea de Conturi a constatat abateri de aproape 220.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro) la Sala Polivalentă pe parcursul anului 2016.

Potrivit raportului Curţii de Conturi, cea mai mare abatere, în valoare de 149.000 de lei constă în “nerealizarea veniturilor din închirierea spaţiilor aflate în administrarea Sălii Polivalente pentru organizarea diverselor activităţi şi evenimente, în cuantumul şi termenele legale”.


O altă abatere în sumă totală de 33.000 de lei constă în aceea că Sala Polivalentă “nu a realizat în cuantumul şi la termenele legale a veniturilor din chirii conform prevederilor din contractile de închiriere a spaţiilor comerciale din incinta imobilului aflat în administrarea societăţii Sala Polivalentă SA”.

Potrivit raportului Curții de Conturi, abaterile descoperite la Sala Polivalentă fac referire la neînregistrarea în contabilitate în perioada analizată în conturi în afara bilanțului a bunurilor ce fac obiectul contractului de concesiune ce vizează administrarea obiectivului Sala Polivalentă și care aparțin patrimoniului public și privat al Municipiului Cluj-Napoca precum şi a valorii redevenţei datorate conform contractului; neînregistrarea în contabilitatea societății a tuturor imobilizărilor necorporale achiziționate și implicit necalcularea și neevidențierea amortizării acestora; nerespectarea prevederilor legale privind prezentarea în bilanţ la 31.12.2016 a disponibilităţilor băneşti în valută,  cu influenţe asupra contului de profit şi pierdere  prin neînregistrarea unor venituri financiare.  Valoarea acestor abateri este de 10.000 lei.


Auditorii mai arată că “nu a fost facturată şi implicit încasată contravaloarea tuturor orelor de închiriere a sălii pentru activităţi sportive şi alte activităţi, astfel âncât nu au fost realizate veniturile societăţii în cuantumul şi la termenele legale”. Suma estimată a abaterii este de 1.000 de lei.

“A fost calculată, reflectată în decontul trimestrial și virată, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă unor facturi emise către un client denumit «vânzare bilete-baschet M». De asemenea, Sala Polivalentă SA Cluj nu a procedat, începând cu anul 2016, în situaţia în care a transmis dreptul de folosinţă a bunului concesionat, către alte persoane fizice sau juridice să colecteze taxa pe clădiri de la locatar şi să o verse la bugetul local, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. Abaterile se ridică la suma 23.000 de lei”, se mai arată în documentul citat.


Sala Polivalentă SA a fost înființată ca să gestioneze obiectivul Sala Polivalentă. Societatea a mers pe minus din 2014, de la înființare.

În 2015, Sala Polivalentă a avut venituri totale de 1,1 milioane lei şi cheltuieli de 2,8 milioane lei, la o cifră de afaceri de 1 milion de lei. Pierderile s-au ridicat la suma de 1,6 milioane lei


În 2016, veniturile totale au fost de 2,3 milioane de lei, iar cheltuielile puţin peste 3 milioane lei. Cifra de afaceri a fost de 1,9 milioane lei, iar pierderile înregistrate au fost de 730.000 lei.

Analiza cheltuielilor pe primele 9 luni ale anului 2017 arată că Sala Polivalentă a avut cheltuieli de 2,3 milioane de lei şi venituri de 1,6 milioane de lei.


O analiză a cheltuielilor arată că cei mai mulţi bani merg pe taxe şi impozite (645.000 lei), pe curent şi apă (496.000 lei), dar şi pentru plata salariilor personalului (426.000 lei). Alţi bani merg pe cheltuieli cu întreţinere şi reparaţii (22.000 lei), pe materiale consumabile (43.000 lei). În total, cheltuielile în primele 9 luni ale anului 2017 s-au ridicat la suma de 2.302.000 lei. După primele 9 luni ale anului 2017 se vede că veniturile realizate sunt cu 648.000 lei mai mici decât cheltuielile. Cu alte cuvinte, cheltuielile sunt mai mari cu 28% decât veniturile realizate.

Drept urmare, conducerea Sălii Polivalentă a propus Primăriei triplarea preţurilor şi tarifelor pentru 2018.

În bugetul Sălii Polivalente pe anul 2017 se estimează venituri totale de 2,2 milioane lei şi cheltuieli totale de peste 3 milioane de lei.

Sala Polivalentă este condusă de Ionuţ Rusu, numit politic, care se află într-un veşnic interimat ca director din anul 2015.

abonare newsletter