Actualitate

Burse pentru elevi şi studenţi, oferite de Fundaţia “Mitropolitului Bartolomeu”

34 de burse sunt scoase la concurs de Fundaţia “Mitropolitul Bartolomeu” pentru anul şcolar şi universitar 2014-2015. Fondul anului şcolar şi universitar 2014-2015 este de 77.700 lei, iar în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 193 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 518.700 lei.

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” organizează un concurs pentru cele 34 de burse pe care le va acorda elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Sunt acordate pentru elevi 18 burse în valoare de 200 lei pe lună, pentru studenți 12 burse de 300 lei pe lună, pentru masteranzi 3 burse de 300 lei pe lună şi o bursă pentru doctoranzi în valoare de 400 lei pe lună.

Bursele pentru elevi, studenţi şi masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar pentru doctoranzi de 12 luni, începând cu 1 noiembrie 2014. Masteranzii şi doctoranzii, care vor candida pentru bursele scoase la concurs vor trebui să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea.      


Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 17 octombrie 2014, direct sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca; P-ţa Avram Iancu 18). În 31 octombrie 2014 se afişează rezultatele, iar în 1 noiembrie 2014 se depun contestaţiile şi se afişează rezultatele finale.

Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director şi publicat pe situl Fundaţiei, la fundatiabartolomeu.ro. Fundaţia va încheia cu fiecare bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.


Fundaţia “Mitropolitul Bartolomeu”, înfiinţată în anul 2008 de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania, reprezintă proiectul generos şi inspirat al unui om cu viziuni largi, care a ştiut să-şi convertească lipsurile tinereţii în şansă pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale. Ea are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinţei fondatorului ei.
 

abonare newsletter