monitorulcj.ro Menu
Politică

Viziunea PNL privind transformarea digitală a României - economia digitală cu cea mai rapidă evoluție din UE (P.E.)

Ca președinte al Autorității pentru Digitalizarea României am creionat acest document strategic, viziunea Partidului Național Liberal referitoare la transformarea digitală a României. Ea se concretizează în dezvoltarea capabilităților și capacităților de digitalizare a domeniilor prioritare pentru valorificarea potențialului de inovare din România.

Sabin Sărmaș, candidat PNL Cluj la Camera Deputaților

Principala misiune este de a contribui la transformarea profundă a economiei, administrației publice și societății pentru creșterea competitivității, convergența cu valorile și strategiile europene, creșterea performanțelor și eficienței în sectorul public, toate acestea prin crearea unor noi tipuri de valoare bazată pe digitalizare, inovații și tehnologii digitale.

Pe termen lung, impactul strategic va conduce la o sinergie între elementele cheie care definesc ecosistemul digital al României, iar obiectivul strategic este de a crea un context propice inovației, progresului economic și social, dezvoltarea competențelor cheie și a valorii adăugate prin instrumente și tehnologii digitale. Un alt obiectiv strategic este acela de a face din mecanismul specific producție – adopție de inovații și tehnologii o practică relevantă și curentă în România. Astfel, ne propunem ca în demersul strategic să acordăm o atenție importantă valorificării potențialului de digitalizare al companiilor și instituțiilor din România și creșterea adopției instrumentelor digitale. 


Prin mecanisme și activități specifice ne propunem să contribuim la creșterea capacității României de a dezvolta și integra inovații și tehnologii digitale în vederea digitalizării unor domenii și sectoare diverse pentru atingerea unor indicatori DESI mai performanți în ierarhia europeană, pentru creșterea vizibilității la nivel global, dar și pentru valorificarea potențialului strategic pe care România îl are în domeniul IT&C.

Economia digitală în Europa Centrală și de Est a crescut în perioada ianuarie-mai 2020 de două ori mai rapid decât în aceeași perioadă a anului 2019. În același spațiu european, pe perioada pandemiei au apărut aproape 12 milioane de utilizatori noi ai serviciilor online, surpriza plăcută fiind creșterea cea mai semnificativă la persoane cu vârste peste 65 de ani. S-a atins astfel un prag de 76% din populația regiunii care a accesat cel puțin o dată un serviciu online, un salt de 15 puncte procentuale într-un timp extrem de scurt. România, alături de Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia, Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania și Slovenia face parte din acest grup de țări din ECE, catalogate drept challengeri digitali ai Uniunii Europene. 


Contextul actual, care deși nefavorabil societății și economiei tradiționale încurajează transformarea digitală, dimensiunea economiei românești în regiune, creșterea accelerată a economiei digitale în perioada 2012-2016 de aproape 11%, mai mare decât media de creștere a celor mai digitalizate economii din Uniunea Europeană, ne dau argumente pentru a ne propune să devenim țara cu cea mai rapidă evoluție a noii economii digitale la nivel european

Atingerea acestui deziderat, de a avea o creștere extrem de rapidă a economiei digitale, se poate face numai și numai acționând simultan și coordonat pe patru axe strategice, care ne asigură un ecosistem digital capabil să funcționeze, să inoveze și să transfere servicii și produse digitale inovative în beneficiul societății și economiei. Cele patru axe strategice sunt:


- Administrație publică digitală - tranziția rapidă, printr-un proces de transformare digitală a administrației publice din România, de la statutul neconsolidat încă de e-Government, la cel de smart government. Această tranziție se realizează parcurgând în mod obligatoriu etapa fundamentală de guvernare bazata pe date (data-centric government)  

- Economie digitală - Transformarea digitală a economiei românești, cu un accent pe IMM-uri, care reprezintă 99% din companiile românești 


- Educație digitală – digitalizarea procesului educațional prin includerea la nivel transversal a tehnologiei în toate procesele educaționale, dar mai ales prin implementarea unor politici de dobândire/creștere/îmbunătățire a competențelor digitale la nivelul întregii societăți românești

- Societate digitală


Aceste axe strategice pot fi puse în valoare prin:
- Infrastructură digitală (nivelul 1)
- Instrumente digitale hardware și software (nivelul 2)
- Competențe și abilități digitale (nivelul 3)
- Ecosisteme digitale (nivelul 4 – companii, instituții, cetățeni etc)
- Noi domenii strategice de dezvoltare ca efect al digitalizării economiei, administrației, societății și educației

Sunt Sabin Sărmaș și candidez la Camera Deputaților din partea PNL Cluj. Votează echipa liberală pe 6 decembrie! Împreună, dezvoltăm România! Împreună, digitalizam România!

(Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda Partidului Național Liberal Filiala Cluj,  cod AEP 11200025)