monitorulcj.ro Menu
Monitorul Cartierelor

Parkingul Hașdeu, mai mult al studenților decât al clujenilor. Câte locuri de parcare revin riveranilor și cum pot fi obținute?

Regulamentul de funcționare a Parkingului Hașdeu a fost lansat în consultare publică. Din cele 320 de locuri, majoritatea vor fi destinate studenților UBB.

Parkingul Hașdeu, mai mult al studenților decât al clujenilor. Câte locuri de parcare revin riveranilor și cum pot fi obținute?

 

 


A fost lansat în dezbatere publică regulamentul pentru închirierea locurilor de parcare, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, situate în Parkingul Hașdeu

 


Potrivit documentului citat, Parkingul Hașdeu are în total 320 de locuri de parcare, dintre acestea 318 sunt destinate autoturismelor și 2 sunt destinate motocicletelor și mopedelor.

Câte locuri au studenții în noul parking?

Conform Protocolului de asociere încheiat între Municipiul Cluj-Napoca, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Universitatea Babeș-Bolyai, aprobat prin HCL nr.287/2016, din numărul total de locuri din parching, 238 de locuri vor fi destinate folosinței studenților proprii ai UBB, pe bază de abonament anual al cărui cuantum se va reduce cu 10% din prețul unui abonament standard din parching destinat riveranilor. Dintre cele 238 de locuri, două locuri de parcare sunt destinate motocicletelor și mopedelor, iar 236 sunt destinate autoturismelor, din care 6 locuri de parcare special menajate pentru persoanele care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap.


De asemenea, 82 de locuri vor fi destinate altor categorii de solicitanți, respectiv 40 de locuri (26 pentru autoturisme, 14 pentru încărcarea vehiculelor electrice) pentru vizitatori la Demisol 2, și 42 de locuri destinate riveranilor cu domiciliul sau reședința în interiorul/exteriorul perimetrului stabilit conform Anexei. Locurile de parcare destinate bicicletelor sunt situate la Demisol I.

Cum vor fi distribuite locurile rămase neocupate?

În cazul în care în termen de 30 de zile de la începerea fiecărui an universitar, în funcție de structura acestuia, solicitările studenților Universității Babeș-Bolyai vor fi mai puține decât cele 238 de locuri, diferența se va aloca studenților altor universități din municipiul Cluj-Napoca, iar dacă mai rămân locuri neocupate, acestea vor fi distribuite altor categorii de solicitanți în funcție de prevederile prezentului regulament, dar studenții vor avea întotdeauna prioritate în repartiție în raport cu un solicitant de altă categorie.


Pentru folosirea locurilor de parcare, se vor folosi următoarele tipuri de abonamente:

- anuale, fără posibilitate de prelungire, destinate studenților UBB sau studenților de la alte universități,
- anuale, fără posibilitate de prelungire, destinate altor categorii de solicitanți, în zona destinată studenților, pentru cele neocupate de studenți,
- abonamente anuale, cu posibilitate de prelungire, pentru autoturisme, mopede și motociclete destinate riveranilor,
- abonamente anuale, cu posibilitate de prelungire, pentru biciclete destinate riveranilor și studenților.


În zona destinată vizitatorilor, respectiv Demisol 2, care include și locurile de parcare pentru încărcare electrică, se va aplica regimul de plată orară, fără niciun fel de abonament.

Pentru perioada rămasă din anul universitar 2020-2021, cererile pot fi depuse până în 31 aprilie 2021, iar abonamentele vor fi valabile până în 31 octombrie 2021.

Care e prețul abonamentelor?

Abonamente anuale parkinguri pentru riverani (cu excepția parkingului Moților și a locurilor de parcare cu ora, unde abonamentele nu sunt valabile)

- Abonamente pentru persoane fizice – riverani – 115 lei/an
- Abonamente pentru persoane juridice – 872 lei/an
- Abonamente pentru persoane fizice riverani – terasă – 68 lei /an
- Abonamente pentru persoane juridice - terasă – 234 lei /an
- Abonament de parcare pentru motociclete, mopede și biciclete – 52 lei/an

Plan tarifar parkinguri de cartier:

- 30 minute – 2 lei;
- O oră – 3 lei;
- 2 ore – 4 lei;
- 4 ore – 6 lei;
- 8 ore – 9 lei;
- 24 ore – 12,5 lei.

Etapa consultării publice are loc în perioada 18  februarie – 5 martie. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de e-mail: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

CITEȘTE ȘI

Plată online a abonamentelor de parcare și în cartierele din Cluj-Napoca! Tarifele cresc în 2021