monitorulcj.ro Menu

Ce au hotarit actionarii Bancii Transilvania

Intrunita in Sedinta Ordinara, respectiv Extraordinara, Adunarea Generala a Actionarilor Bancii Transilvania a avut loc in data de 23 februarie, la Cluj-Napoca. Au fost prezenti sau au fost imputerniciti sa participe actionari care au reprezentat 51,59% din totalul capitalului social.In urma dezbaterilor, Adunarea Generala  Ordinara a aprobat, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi, conform Convocatorului publicat in presa nationala si pe site-ul www.bancatransilvania.ro, si anume inlocuirea Auditorului Financiar al Bancii Transilvania, S.C. ERNST &YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu auditorul KPMG. Motivul care a stat la baza acestei propuneri este faptul ca        S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. a fost auditorul financiar al bancii timp de 4 ani, in conditiile in care uzantele internationale privind colaborarea institutiilor bancare cu o societate care are un astfel de profil recomanda inlocuirea periodica a auditorului. Prin urmare, in urma hotararii actionarilor, KPMG Audit SRL si KPMG Romania SRL este noul auditor financiar al Bancii Transilvania, precum si al companiilor membre Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, pentru urmatorii 3 ani. In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a fost aprobata, cu majoritate de voturi, modificarea, respectiv completarea, in mare parte, a actului constitutiv al Bancii Transilvania, asa cum a fost publicat in cadrul Convocatorului. Conform hotararii actionarilor, pentru ca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara sa fie valabile, prezenta actionarilor trebuie sa reprezinte cel putin 35% din capitalul social, hotararile urmand sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.  

comments powered by Disqus