monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Titlu: Inovarea fluxului de prestări servicii la V Print SRL

 

 

Comunicat de presă

Data: 14.12.2018

 

Titlu: Inovarea fluxului de prestări servicii la V Print SRL

Tipul materialului: anunț de presă

Titlul proiectului: Inovarea fluxului de prestări servicii la V Print SRL

Numele beneficiarului: V PRINT SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Valoarea totala a proiectului: 645.936,14 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 514.960,11 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 07.03.2018 – 31.12.2018

Codul MySMIS: 105784

Proiectul „Inovarea fluxului de prestări servicii la V Print SRL” a fost implementat având la bază atingerea următoarelor obiective specifice: introducerea de o categorie de produse noi și 1 categorie de produse semnificativ îmbunătățite ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul firmei cu ajutorul noului flux tehnologic cu ajutorul laboratorului foto și al printerului foto jet de mari dimensiuni, retehnologizarea fluxului tehnologic prin achiziționarea de echipamente cu consum redus de energie și îmbunătățirea calității mediului înconjurator prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului și dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane și respectarea măsurilor specifice pentru egalitatea de șanse și tratament prin angajarea de cel puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate.

Rezultatele proiectului care au fost obținute în urma implementării proiectului sunt: o categorie de produse noi (fotografii de dimensiuni mari) introduse și o categorie de produse semnificativ îmbunătățite la finalul perioadei de implementare a proiectului, flux tehnologic eficientizat energetic prin introducerea de 2 echipamente cu consum redus de energie și semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului și 5 noi locuri de muncă create până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, dintre care cel puțin unul pentru persoane din categorii defavorizate.

Valoarea totală a proiectului a fost de 645.936,14 lei din care valoarea contribuției FEDR (finantare nerambursabilă) a fost de 514.960,11 lei.

V PRINT SRL 
Huedin, str Zorilor, nr 27, jud Cluj, tel: 0740 056 982

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei