monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Inovarea fluxului tehnologic de producție ambalaje de hârtie și carton la SC IVP Trofee SRL

29.11.2018

Comunicat de presă

Titlu: Inovarea fluxului tehnologic de producție ambalaje de hârtie și carton la SC IVP Trofee SRL

 

Tipul materialului: anunț de presă

Titlul proiectului: Inovarea fluxului tehnologic de producție ambalaje de hârtie și carton la SC IVP Trofee SRL

Numele beneficiarului: IVP TROFEE SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Valoarea totala a proiectului: 633.245,15 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 504.467,45 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 12.03.2018 – 30.11.2018

Codul MySMIS: 105867

Proiectul „ Inovarea fluxului tehnologic de producție ambalaje de hârtie și carton la SC IVP Trofee SRL” a fost implementat având la bază atingerea următoarelor obiective specifice: introducerea unei categori de produse noi ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul firmei cu ajutorul noului flux tehnologic cu ajutorul mesei de tăiere, retehnologizarea fluxului tehnologic prin achiziționarea unui echipament cu consum redus de energie și îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, si în perioada de durabilitate al proiectului și dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane și respectarea măsurilor specifice pentru egalitatea de șanse și tratament prin angajarea de cel puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate;

Rezultatele proiectului care au fost obținute în urma implementării proiectului sunt: intrducerea unei categorii de produse noi (cutii din hârtie si carton) introduse în oferta de produse oferite de către IVP TROFEE SRL, un flux tehnologic eficientizat energetic prin introducerea unui nou echipament cu consum redus de energie și semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului si 5 noi locuri de munca create, dintre care unul pentru persoane din categorii defavorizate;

Valoarea totală a proiectului a fost de 635.936 lei din care valoarea contribuției FEDR (finantare nerambursabilă) a fost de 504.464,81 lei.

 

IVP TROFEE SRL

Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr. 19, în incinta Centrului Comercial Winmarkt, demisol, Jud. Cluj, tel.: 0740-056982

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei