monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Consiliul Județean Cluj POMPEAZĂ bani într-o firmă falimentară! Drumuri și Poduri Județene merge pe PIERDERE, în ciuda majorării capitalului social cu 2 milioane de euro

SC Drumuri și Poduri Județene Cluj, aflată în subordinea Consiliului Județean, este cu un picior în groapa falimentului de câțiva ani. Deși a "mâncat" bani serioși din bugetul județului, situația societății nu s-a îmbunătățit. Ba mai rău, se înrăutățește de la un an la altul.

În februarie 2018, Consiliul Judeţean Cluj a decis majorarea capitalului social la Societatea Drumuri şi Poduri Judeţene cu 8 milioane lei (aproximativ 2 milioane euro) ca măsură pentru salvarea acesteia de la insolvenţă.

Potrivit unui document, la 31 decembrie 2018, Drumuri și Poduri Județene a înregistrat o pierdere în valoare de 8,6 milioane lei.


“Drumuri și Poduri Județene a realizat venituri totale în sumă de 31,7 milioane lei (sursele de venituri fiind de 22,8 milioane de la Consiliul Județean Cluj și 8,9 milioane lei de la terți) și cheltuieli totale în sumă de 40,4 milioane lei. S-au realizat venituri mai puțin cu 3,4 milioane lei. Această nerealizare a veniturilor a dus la înregistrarea pierderii. Numărul de salariați a fost de 170, iar câștigul mediu lunar brut a fost de 32.503 lei/persoană. Nu s-au achitat obligațiile la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale aferente lunilor octombrie și noiembrie 2018 care sunt în valoare de 871.306 lei și pentru care am obținut eșalonare pe 12 luni de la Administrația Financiară”, se menționează în raportul semestrial al Consiliului de Administrație al societății.

Datoriile totale la 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 17,5 milioane lei (credite, datorii către furnizori și datorii către bugetul de stat). În 2018 nu au fost realizate investiții constând în utilaje pentru construcții de drumuri din surse proprii.


“Activitatea Societății Drumuri și Poduri Județene Cluj a cunoscut un declin în ultimii trei ani din punct de vedere al cifrei de afaceri. În anii 2017 și 2018, societatea a înregistrat pierderi mari datorate în special creșterii costurilor de producție determinate de creșterea costurilor cu forța de muncă, a costurilor cu materii prime și materialelor, a costurilor cu combustibili, a energiei și gazului metan în condițiile în care contractele de lucrări din portofoliu sunt contracte încheiate în urmă cu 7-8 ani la prețuri și tarife din anii 2011-2012 neactualizate”, menționează documentul citat.

Președintele Consiliului de Administrație de la DPJ Cluj, Ioan Curt, spune că pentru anul 2019 se are în vedere “un program cu măsuri de stopare a pierderilor”, inclusiv de reziliere a contractelor de lucrări care produc pierderi încă din perioada de execuție.


„Fără un program susținut de redresare și un sprijin din partea Consiliului Județean, considerăm că societatea riscă să intre într-un blocaj financiar de natură a pune în pericol continuarea în condiții normale a activității”, spune Curt.

Potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al societății Drumuri și Poduri Județene SA, veniturile totale estimate a fi realizate sunt în sumă de 28,3 milioane lei, iar nivelul total al cheltuielilor a fost estimat la suma de 28,2 milioane lei. Profitul brut estimat este de 71.000 lei. Pentru anul 2019 nu s-au prevăzut investiții noi.


Drumuri și Poduri Județene (DPJ) SA este în proprietatea Consiliului Județean și are ca obiect de activitate construirea, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor de interes județean. Aproape toate lucrările care s-au realizat pe drumurile județene din Cluj în acești ani au fost executate de DPJ Cluj SA.

CITEȘTE ȘI


Drumuri şi Poduri Cluj funcţionează pe avarie. Majorarea capitalului social cu 2 mil. € NU salvează societatea de la insolvenţă

CITEȘTE ȘI

10 SOLUȚII DE OCHII LUMII pentru salvarea Drumuri și Poduri Județene. CJ Cluj susţine în continuare O FIRMĂ FALIMENTARĂ!