monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Ce va scoate la iveală expertiza tehnică în urma alunecărilor de deşeuri de la Pata Rât?

În urmă cu două luni, la rampa de gunoi de la Pata Rât au avut loc ample alunecări ale deşeurilor, blocându-se şi albia pârâului Zăpodie. Autorităţile vorbesc de o acumulare de levigat pe 3 hectare, în cantitate de 6.000 metri cubi, iar rezultatele analizelor de laborator al lichidului toxic arată existenţa unui fenomen de poluare, cu depăşiri ale valorilor legale şi de 750 de ori.

Consiliul Judeţean a comandat o expertiză tehnică pentru a verifica calitatea lucrărilor executate în ceea ce priveşte închiderea rampei de gunoi de la Pata Rât şi de asemenea, caută soluţii pentru gestionarea levigatului.

Instituţia va plăti 90.000 de lei (20.000 de euro) fără TVA pe servicii de expertiză tehnică a lucrărilor executate şi a proiectului tehnic la obiectivul de investiţii “Închiderea depozitului neconform de deşeuri Pata Rât”.


“Apreciem că pentru verificarea modului în care au fost asigurate, atât prin proiect, cât şi prin execuţie, cerinţele de calitate specifice obiectivului, scopul final fiind continuarea şi finalizarea lucrărilor, se impune realizarea unei expertize tehnice care va trata următoarele aspecte: expertizarea proiectului tehnic în privinţa corectitudinii soluţiilor adoptate şi a modului în care acestea au răspuns condiţiilor geotehnice ale amplasamentului în vederea adaptării la teren şi asigurarea cerinţelor esenţiale de stabilitate şi rezistenţă, expertizarea calităţii şi conformităţii tutror lucrărilor executate cu cerinţele stabilite în caietele de sarcini şi proiect tehnic, expertizarea şi stabilirea cauzelor fenomenului de alunecare a deşeurilor pe amplasamentul depozitului şi propunerea soluţiilor şi a măsurilor tehnice ce se impun”, se menţionează în caietul de sarcini.

Potrivit Consiliului Judeţean, întrebările la care trebuie să răspundă această expertiză se referă la rezistenţa şi stabilitatea terenului (dacă în starea iniţială terenul era stabil din punct de vedere geotehnic, când a intervenit instabilitatea, precizarea măsurilor necesare pentru stabilizarea versantului alunecat de gunoi, precizarea gradului de afectare a stabilităţii versantului de către factorii naturali – ape infiltrate din precipitaţii sau izvoare din interiorul depozitului – în perioada de execuţie a lucrărilor, expertizarea lucrărilor executate pentru a stabili lucrările neconforme, stabilirea cauzelor care au determinat fenomenul de alunecare precum şi măsurile de remediere) şi la igiena şi sănătatea populaţiei (soluţii pentru gestionarea levigatului şi realizarea de analize de laborator).


Potrivit caietului de sarcini, se vor efectua inventarierea lucrărilor executate, foraje geotehnice cu prelevare de probe de pământ, de apă, de levigat, verificarea calitativă a lucrărilor executate, verificarea materialelor puse în operă.

Expertiza va detalia, de asemenea, lucrările executate de calitate necorespunzătoare, cauza care a condus la executarea de lucrări necorespunzătoare (greşeli de proiectare, execuţie) şi măsurile de înlăturare a efectelor.


În cursul zilei de sâmbătă 22 iulie 2017, pe amplasamentul depozitului Pata Rât s-au produs ample fenomene de alunecare a deşeurilor în partea sud-estică a acestuia pe o lungime de aproximativ 300 metri de-a lungul corpului depozitului spre varianta ocolitoare est a municipiului Cluj-Napoca (Vâlcele-Apahida), acoperind pe o lungime de circa 120 metri secţiunea pârâului Zăpodie, pârâu adiacent depozitului.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit de cel puţin două ori în ultimele săptămâni şi a obligat Consiliul udeţean (CJ) Cluj să intervină rapid şi să ia măsuri pentru oprirea alunecării de teren, decolmatarea albiei pârâului Zăpodie şi oprirea scurgerii levigatului, care trebuie preluat şi dus la staţii de epurare.


Consiliul Judeţean a încheiat în 2015 un contract pentru închiderea şi ecologizarea depozitului de gunoi de la Pata Rât, Huedin, Gherla şi Turda cu asocierea SC Nord Conforest SA, SC Finara Consult SRL şi SC Interdevelopment SRL, dar ordinul de începere a lucrărilor a fost dat abia în martie 2017. Valoarea contractului se ridică la suma de 29,8 milioane lei fără TVA.

CITEŞTE ŞI


Situaţia alunecărilor de teren de la Pata Rât e mult mai gravă decât se credea iniţial. Levigatul se întinde pe 3 hectare, iar autorităţile vorbesc de o POLUARE MASIVĂ

Prima reacție a CJ Cluj după dezastrul ecologic de la Pata Rât. Tișe nu neagă incidentul și începe un război politic cu prefectul

Când nu ard, deşeurile de la Pata Rât o iau la vale. Gunoaiele de la Pata Rât pun în pericol sănătatea clujenilor. Consiliul Judeţean tace de mai bine de o lună