monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Poveștile cu blocuri între case nu se termină niciodată în Cluj-Napoca. Primăria a aprobat construirea de blocuri cu 8 etaje într-o zonă cu case

Pe strada Mozart se pot construi blocuri cu 8 etaje, deși regimul maxim admis este de două etaje. O modificare care datează din 2014 permite ca pe o parcelă să se construiască “giganți” de 24 de metri.

strada Mozart

Nerespectarea regimului de înălțime și implicit construirea de blocuri între case este un adevărat trend în Cluj-Napoca de mai mulți ani. Periodic răsar imobile prea înalte, apar procese, oamenii se revoltă, fac plângeri, dar cu toate acestea specialiștii din Primărie aprobă în continuare proiecte pentru construcții care urâțesc imaginea orașului, creează disconfort și aglomerări în trafic.  

La ultimele două ședințe de Consiliu Local, a fost intens discutat și ulterior amânat un proiect de hotărâre privind construirea a trei blocuri regim P+3 pe strada Aiudului nr. 20, deși zona este exclusiv cu case.

Un alt caz va fi supus atenției consilierilor locali în ședința de joi. De data aceasta este vorba despre strada Mozart, unde regimul de înălțime maxim admis este de 12 metri, dar cu toate acestea o suprafață de teren a fost încadrată la un alt regim de înălțime, ceea ce permite ridicarea unor blocuri cu înălțime de până la 24 de metri. Consilierul local Irimie Popa și alți proprietari de pe stradă au sesizat situația și au formulat plângere prealabilă către forul local, prin care solicită modificarea regimului de înălțime pentru bucata respectivă de teren. “Vă rugăm respectuos să anulați în parte Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 493/22.12.2014, referitoare la stabilirea indicilor de înălțime pe zone, în ceea ce privește zona străzilor W.A. Mozart și Carmen Silva, unde o suprafață de teren a fost încadrată în zona Lc H max = 24 m, deși în întreaga zonă nivelul maxim de înălțime admis este de 12 m, adică Uli/c sau Liu și în consecință să dispuneți modificarea indicelui de înălțime pentru această zonă pentru cele două parcele la care i s-au modificat indicii de înălțime”, se arată în plângerea prealabilă.

Cele două străzi au regim de locuințe familiale, iar proprietarii caselor spun că nu s-a făcut nicio dezbatere publică înainte de modificarea regimului de înălțime. “În primul rând, dorim să invederăm Consiliului că nu s-au respectat prevederile legale în vigoare în ceea ce privește publicitatea, nu există dovezi că în proiectul de PUG supus dezbaterii publice s-a supus atenției publicului modificarea propusă pentru această zonă, mai ales că pe una din parcele există deja construcții definitive date în exploatare cu regim de înălțime de S+P+2E, iar în aceste condiții nu mai înțelegem logica pentru care s-a aprobat un indice de înălțime mai mare, dacă pe acea parcelă există construcții noi edificate în ultimii 5-10 ani, iar pe cealalaltă parcelă afectată de modificare există o documentație de urbanism aprobată destul de recent prin care s-au modificat indicii zonei, dar nu la nivelul atât de mare aprobat prin PUG”, se mai arată în plângere.

Prin aprobarea HCL din 2014 care permite construirea unor blocuri de opt etaje este încălcată legea deoarece PUG-ul stabilește același regim de înălțime pentru întreaga suprafață a unui teren, nu pe parcele, după cum susțin semnatarii plângerii. “Conform normelor de drept aplicabile se stabilește că în anumite zone ale localităților nu se pot face propuneri de modificări care depășesc 15% față de indicii avuți anterior. Precizăm faptul că pentru această zonă, în Planul Urbanistic General anterior era prevăzut un regim de înălțime a clădirilor de P+1E și P+2E, iar în planul urbanistic aprobat prin HCL nr. 493/2014 se face o derogare pentru două parcele, stabilindu-se un regim de înălțime de P+8E, ceea ce din punct de vedere legal nu este admis. Considerăm că pentru asemenea modificări de indici pe zone ar trebui consultată și populația din această zonă care a fost reglementată ca o zonă de locuințe familiale, și nu în funcție de interesul economic al câtorva persoane care schimbă în totalitate regimul juridic al zonei”, mai este scris în plângere.