monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Pierde Valentin Cuibus şefia Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj?

Ministerul Educației și Cercetării Științifice organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare județene și de director al Casei Corpului Didactic.

Dosarele de înscriere pot fi depuse în perioada 18 - 23 februarie 2015 la sediile inspectoratelor școlare pentru ale căror funcție de conducere de candidează.

„Până acum se mergea pe detaşare, iar acum se face concurs. Toate datele despre concurs vor fi afişate pe site-ul nostru începând  de astăzi(n.red. - 10.II.2015), am pus la avizier, am trimis adresa înspre şcoli, totul va fi public. Anunţul a fost dat spre publicitate în presa locală. Toate şcolile au posibilitatea să transmită oamenilor din sistem că se organizează concursul”, a declarat inspectorul general adjunct, Mariana Pop. „Pentru funcţia de inspector general nu voi candida. Pentru inspector general adjunct nu stiu pentru că nu a apărut metodologia”, a mai declarat Mariana Pop.

Actualul inspector şcolar general, Valentin Cuibus, a confirmat candidatura pentru funcţia de inspector şcolar general. „Candidez şi eu”, a spus Cuibus.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 11-20 martie 2015 la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Pentru ocuparea acestor funcții poate candida orice cadru didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: este membru al corpului național de experți în managementul educațional, este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diploma de licență, este cadru didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor, are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. La data susţinerii concursului candidatului trebuie să nu împlinească vârsta standard de pensionare.

Toate datele concursului pot fi găsite pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.

Citeşte şi: “În viaţă nu contează ce ai în cap, ci ţâţele şi curul”

Citeşte şi: Elevii unui liceu din Cluj, abuzaţi şi batjocoriţi de un profesor: Vă tai mâinile