Anunțuri

ANUNȚ DE PRESĂ - Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SC FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL-D” Cod SMIS 109414

ANUNȚ DE PRESĂ

Programul Operațional Regional 2014 – 2020


Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții

„DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SC FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL-D”


Cod SMIS 109414

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -


 

06.06.2018


            SFQ BIOMAX CONSTRUCT S.R.L.-D, cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, Str. Alverna, nr. 77,, ap. 20 județul Cluj, și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 22.05.2018 contractul de finanțare nr. 2139/13.03.2018, în valoare totală de 1.326.215,73 lei, care se estimează că va avea ca rezultat, achiziționarea de echipamente performante și inovative, eficiente energetic, pentru dezvoltarea activității, creșterea numărului de angajați, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea echipamentelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

          Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, va fi implementat în perioada 01.01.2017 – 31.03.2019, în Municipiul Cluj Napoca, Str. Voroneț, nr. 85E, județul Cluj.         


            Valoarea totală a proiectului este de 1.326.215,73 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 891.240,00  lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 757.554,00 lei şi Bugetul Naţional – 133.686,00 lei.

          Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Date de contact:

FQ BIOMAX CONSTRUCT S.R.L.-D

ȘANTA ADRIANA MARIA

Manager General

Municipiul Cluj Napoca, Str. Alverna, nr. 77,, ap. 20 județul Cluj

Tel. 0764 107 300, e-mail: fqbiomaxconstruct@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Ultimele Stiri
abonare newsletter