Anunțuri

Comunicat de presă – Dotarea Vilei Siago

 

Comunicat de presă - Dotarea Vilei Siago

Data: 20 Aprilie 2018

Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020


Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijloci

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri


SEVILLE SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, derulează, începând cu 15 Martie 2018, proiectul “Dotarea Vilei Siago“ având cod SMIS 102935, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Organismul intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 1.192.984.20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 801.619.16 lei.


Proiectul se implementează pe o durată de 28 luni, în municipiul Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Republicii nr. 33, județul Cluj,  începând cu data de 22.03.2016 și până în 30.06.2018

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii firmei SEVILLE SRL prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor sale, atat sub aspect calitativ cat si cantitativ, in vederea consolidarii pozitiei sale pe piata si diversificarii activitatii de baza.


Obiectivele specifice sunt reprezentate de achiziția de active corporale în vederea desfășurării activității, angajarea unui număr de 5 noi persoane până la finalul implementării precum și obținerea si mentinerea unui grad ridicat de ocupare (70%) al Vilei Siago din Cluj-Napoca, intr-un interval de 4 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

                                                         


SIAGO

Adresa: Cluj-Napoca, Str Republicii, nr. 33, jud. Cluj

Bogdan - Ioan Chiorean - Administrator

Tel. 0722. 500. 383 / E-mail: bogdan.chiorean@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European  de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

                                                   

abonare newsletter