Anunțuri

ANUNȚ DE PRESĂ - „Abordarea inovativă a diagnosticului şi tratamentului bolilor ORL-Diagnostic şi reeducare vestibulară a vertijului şi tinitusului” Beneficiar : CLINICA NOVA EXPLORĂRI ORL SRL

19.04.2018

- Numele Beneficiarului: Clinica Nova Explorări  ORL   SRL
- Programul Operațional Regional 2014-2020
- Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
- Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
- valoarea totală a proiectului:  1,520,478.24 Lei
-finanțarea nerambursabilă:1,085,152.14 Lei


Clinica Nova Explorări ORL SRL, cu sediul social în: Bucureşti, Sector 3,str.Răşinari  Nr.4,camera 2,bloc N10,scara B, etaj 1, ap.19, România, derulează, începând cu data de 10.04.2018 până la data de 31.12.2018, proiectul “Abordarea inovativa a diagnosticului şi tratamentului bolilor ORL-Diagnostic şi reeducare vestibulară a vertijului şi tinitusului,COD PROIECT MYSMIS 112693, la punctul de lucru: Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, strada Viilor, nr.46-50, Spitalul de Recuperare Cluj România.

Obiectivul general al proiectului este crearea în municipiul Cluj-Napoca a unei unităţi medicale noi, care să aducă pe piaţa servicii medicale inovative în domeniul ORL.


Obiectivele specifice ale proiectului

1. Operaţionalizarea în conformitate cu OM 153 / 2003 a unui punct de lucru al Clinicii Nova-Explorari ORL în municipiul Cluj-Napoca, ce reuneşte 3 departamente medicale.


2. Dotarea a 3 departamente medicale cu echipamente şi softuri specifice pentru specializările de nişa - otoneurologice, vestibulologie, sindrom de apnee în somn şi ronhopatii (SASO).

 3. Creşterea cotei de piaţă prin adăugarea dimensiunii internaţionale activităţii Clinicii Nova-Explorari O.R.L.


Proiectul “„Abordarea inovativă a diagnosticului şi tratamentului bolilor ORL-Diagnostic şi reeducare vestibulară a vertijului şi tinitusului” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către CLINICA NOVA EXPLORĂRI ORL SRL și are o valoare totală de 1,520,478.24 Lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care:1,085,152.14 Lei(suma nerambursabilă solicitată/alocată/decontata) reprezintă finanțare nerambursabilă.  Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect

Date de contact beneficiar:Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Strada Viilor nr.46-50, România, Tel 0721207832,E-mail: vodaorl@yahoo.com


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

abonare newsletter