monitorulcj.ro Menu
Sănătate

Viitorii medici au dat examenul de admitere la rezidenţiat

Concursul de admitere la rezidenţiat pe loc şi post în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la care s-au înscris 918 candidaţi s-a desfăşurat şi la Cluj.

Concursul s-a desfăşurat pentru posturile publicate în judeţele Alba, Bihor, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu-Mare şi pentru locurile publicate în centrele universitare Cluj-Napoca şi Oradea.

La concurs s-au înscris 918 candidaţi, din care 681 la medicină, 169 la medicină dentară şi 68 la farmacie.


Pentru sesiunea din 15 noiembrie s-au scos la concurs 588 de locuri, din care 509 la medicină, 52 la medicină dentară şi 27 la farmacie şi 97 de posturi, din care 96 la medicină şi unul la farmacie.

Concursul s-a desfăşurat sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore, în 14 amfiteatre, pentru toate domeniile. Corectarea grilelor s-a făcut în săli, în prezenţa candidatului. Toate întrebările de concurs au fost elaborate de comisiile de specialiști, desemnate de comisia locală de rezidențiat.


Ocuparea locurilor şi a posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor şi a posturilor publicate, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

Rezultatele examenului vor fi făcute publice după confirmarea acestora de către Ministerul Sănătății.


Aproape 5.800 de candidaţi au participat duminică, la concursul de rezidenţiat, în cadrul căruia sunt disponibile 3.803 locuri şi care s-a desfăşurat în şase centre universitare.

Absolvenţii universităţilor de medicină au concurat pentru 3.388 de locuri la medicină, 263 de locuri la medicină dentară şi 152 de locuri la farmacie.


La concurs s-au înscris 5.777 candintţi, dintre care 4.302 la medicină, 1.066 la medicină dentară şi 409 la farmacie.

Concursul s-a desfăşurat în şase centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.


Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.

Candidaţii cetăţeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, au susţinut concursul în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, însă au concurat pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.

În timpul concursului, candidaţii nu au avut voie să consulte niciun fel de materiale, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură de comunicare. În plus, aceştia nu au avut voie nici să discute cu ceilalţi candidaţi.