monitorulcj.ro Menu
Educație

UMF Cluj oferă burse și consiliere studenților din medii defavorizate

UMF Cluj a implementat un program prin care oferă sprijin financiar studenților care provin din medii defavorizate. De asemenea, universitatea oferă consiliere personalizată studenților care se află în risc de abandon universitar.

UMF Cluj oferă burse și consiliere studenților din medii defavorizate

 

 


UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a implementat un program prin care oferă sprijin studenților proveniți din medii defavorizate, în vederea reducerii abandonului universitar.

 


Inițiativa face parte din proiectul MEDWORK - Corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii și creșterea incluziunii sociale a studenților aflați în situații de risc și abandon universitar.

Obiectivul principal al acestui proiect, susținut de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, este de creștere a echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, precum și corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii.


Burse de 800 de lei pentru studenții UMF

Un aspect important al proiectului MEDWORK îl reprezintă acordarea de sprijin studenților proveniți din medii defavorizate în vederea reducerii abandonului universitar și elaborarea unei strategii de îmbunătățire a echității sociale pentru un acces cât mai larg al tinerilor la învățământul superior. Astfel, 72 de studenți ai UMF „Iuliu Hațieganu” au primit câte o bursă în valoare de 800 lei.

Universitatea a investit și în îmbunătățirea serviciilor de consiliere și dezvoltare personală, prin elaborarea de materiale de consiliere axate pe competențe transversale pentru 100 de studenți cu situație materială dificilă sau cu probleme de sănătate. În acest scop, s-au organizat două sesiuni de training, în care au fost abordate subiecte precum:


Gestionarea eficientă a stresului,
Strategii de luare a deciziilor,
Managementul timpului,
Creșterea încrederii de sine
Comunicare asertivă.

Consiliere personalizată pentru studenții aflați în risc de abandon

De asemenea, s-a oferit consiliere personalizată pentru studenții aflați în situații de risc de abandon în contextul pandemic actual, aceștia fiind identificați prin evaluarea online a nivelului de adaptare la cerințele mediului de studiu universitar.


Tot prin acest proiect, a fost finalizată o analiză privind inserția absolvenților pe piața muncii a serviciilor de sănătate, iar o echipă de cadre didactice cu expertiză internațională au contribuit la corelarea mai bună a specializărilor universității cu cerințele angajatorilor, printr-o analiză aprofundată a curriculumului și elaborarea de propuneri de modernizare a planurilor de învățământ din cadrul ofertei universitare.

„Ne-am implicat în acest proiect cu scopul de a elabora o strategie prin care toți tinerii din cadrul universității noastre să poată finaliza studiile, fără a întâmpina vreo barieră de natură economică sau socială. Odată admiși la UMF, foarte puțini studenți aleg să renunțe la studii și de obicei o fac cei care nu reușesc să țină pasul cu programul și volumul de studiu. Ar fi păcat ca un student bun, care și-a ales această vocație din pasiune, să nu-și poată finaliza studiile din motive materiale. Sperăm că acest program va face o diferență pentru studenții noștri, le va da mai multă încredere și îi va ajuta să își poată finaliza parcursul educațional și să se integreze cu ușurință pe piața muncii, după absolvire.”, a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

UMF Cluj a avut rezultate excepționale la examenul de rezidențiat pe țară

UMF a avut cea mai mare rată de promovare din întreaga țară la examenul de rezidențiat care a avut loc pe data de 15 noiembrie 2020, la toate cele trei domenii: medicină, medicină dentară și farmacie.

Absolvenții UMF Cluj au avut rezultate excepționale, obținând cele mai multe punctaje de peste 90% din țară. La examenul de medicină 25,47%, la medicină dentară 8,02%, iar la farmacie 11,35% dintre ei au obținut rezultate de peste 90% din punctajul maxim.

CITEȘTE ȘI:

UMF Cluj, cele mai bune rezultate din țară la examenul de rezidențiat. Candidații au obținut punctaje impresionante