monitorulcj.ro Menu
Actualitate

RADP, buget de peste 110 milioane de lei, în 2020. JUMĂTATE din bani merg pe SALARII

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a estimat venituri de peste 110 milioane de lei în anul 2020.

Proiectul de buget al RADP pe 2020 se află pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu Local. Potrivit proiectului, venturile regiei pentru anul 2020 sunt estimate la 110.644.000 de lei.

Cea mai mare pondere din veniturile totale, respectiv 99% (110.635.000 lei) o vor avea veniturile din exploatare, care se vor realiza astfel:


- Activități în valoare de 73.880.000 lei, respectiv 67%: din reparații și întreținere străzi; întreținere semafoare, indicatoare, marcaje rutiere; ridicare, transport și depozitare mașini staționate neregulamentar pe domeniul public; dezafectare rețele aeriene; întreținerea spațiilor verzi.

-  19.223.000 lei, respectiv 17%: din activitățile desfășurate la Centrul de Managenment Integrat al Deșeurilor, conform acordului contractual încheiat cu Consiliul Județean privind proiectarea și execuția CMID.


- 10.700.000 lei, respectiv 10%: prestări servicii de pază și protecție cimitire, pompe funebre, exploatare grupuri sanitare publice, activități de agrement sportiv; administrare piațăde vechituri, sector de afișaj stradal, magazin propriu de desfacere flori, activitatea de capturare și întreținere câini fără stăpân.

6.832.000 lei, respectiv 6% provin din platforma de stocare temporare deșeuri municipale.


- venituri financiare, estimate la 9.000 lei

În ceea ce privește cheltuielile estimate de RADP pentru anul în curs, acestea se ridică la suma de 109.757.000 lei și au la bază planul de achiiții al regiei aprobat pentru anul 2020, prognoza de creștere a prețurilor, precum și plătirea salariilor celor peste 900 de angajați ai regiei.


Potrivit proiectului de buget, cea mai mare pondere, respectiv 99% o au cheltuielile de exploatare, în valoare de 109.087.000, din care mai bine de jumătate merg pe salariile angajaților:

- Cheltuieli cu personalul – 55.450.000 lei, respectiv 51%


- Cheltuieli cu bunuri și servicii – 47.531.000 lei, respectiv 44%; formate în principal din cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, combustibili, energie, apă, poștă, telecomunicații, prime de asigurare, cheltuieli cu serviciile executate de terți.

- Alte cheltuieli – 6.106.000 lei, respectiv 5%.

- Cheltuielile financiare: estimate la 670.000 lei.

RAPD va face investiții în sumă de 7,75 milioane de lei în 2020, din surse proprii, astfel:

- Investiții noi - 3.050.000 lei, reprezentând lucrări executate în regie proprie la Piața de Vechituri, la centrul de adăpost al câinior fără stăpân, la sediul de pe Calea Someșeni

- Dotări – 4.700.000 lei, reprezentând achiziționarea de utilaje, scule și diverse mijloace fixe

În anul acesta, RADP își propune realizarea unui profit brut de 887.000 lei, se mai arată în proiectul de buget al regiei.