monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Burse de 22.000 de euro oferite de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” din Cluj

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” anunţă deschiderea unui nou concurs pentru 34 de burse oferite elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în anul şcolar şi universitar 2019-2020.

18 burse pentru elevi, în valoare de 300 lei pe lună
12 burse pentru studenți, în valoare de 400 lei pe lună
3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 400 lei pe lună
1 bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de 500 lei pe lună

Bursele pentru elevi se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele pentru studenţi şi masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat se acordă pe o perioadă de 12 luni, începând cu 1 noiembrie.

Masteranzii şi doctoranzii interesați de aceste burse vor trebui să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea.

Calendarul şi etapele desfăşurării concursului:

1 noiembrie - termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă la sediul Fundaţiei (P-ţa Avram Iancu 18)
7 noiembrie - afişarea rezultatelor
8 noiembrie - contestaţii şi afişarea rezultatelor finale

Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundaţiei şi publicat pe siteul www.fundatiabartolomeu.ro. Fundaţia va încheia cu fiecare bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.

Fondul alocat pentru bursele din acest an şcolar şi universitar este semnificativ mărit și se ridică la suma de 103.200 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 363 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 932.700 lei.

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a fost înfiinţată în urmă cu 11 ani de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania. Ea are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinţei fondatorului ei.