monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Prețurile pentru apă potabilă și canalizare CRESC de la 1 iulie

Compania de Apă Someș anunță că noile tarife vor intra în vigoare de la 1 Iulie 2019.

Tarifele sunt următoarele:

Preț apă potabilă: 3,46 lei/mc inclusiv TVA (9%)


Tarif canalizare-epurare: 3,65 lei/mc inclusiv TVA (9%)

„Rațiunea necesitații de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în influența primită în costurile de  producție,  urmare  a  punerii  în  funcţiune  a  unor  instalaţii  şi  utilaje  pentru  îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare,  a creșterilor progresive a prețului energiei, combustibililor, celorlalte materii și materiale utilizate în procesele de captare, tratare, transport, pompare și distribuție apă potabilă, respectiv în procesele de preluare, transport, pompare și mai ales epurare a apelor uzate menajere, industriale și pluviale. Aceste influențe în costuri s-au manifestat în condițiile în care numarul mediu de personal a ramas relativ constant, dar complexitatea activității și aria de operare din cele două județe au crescut semnificativ.


De asemenea, ajustarea preturilor/tarifelor este o conditionalitate a programului de investitii POIM Cluj-Salaj derulat in prezent, pentru care Compania de Apa Somes a atras peste 355 de Milioane Euro de la UE.

Noile prețuri/tarife se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș”, au transmis reprezentanții Companiei de Apă Someș