monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Consilier judeţean din Cluj, probleme cu integritatea

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate în cazul unui consilier judeţean.

Astfel, potrivit ANI, Vasile Sălătioan, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj a fost găsit în stare de incompatibilitate.

“În perioada exercitării mandatelor de consilier județean (2012 – 2016 și 2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține funcția de șef birou/serviciu financiar – contabil a încheiat şase contracte comerciale de prestări servicii/executare lucrări/furnizare produse cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj”, transmite ANI.


 Sălătioan ar fi încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Articolul citat susţine: „Consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.


ANI susţine că Sălătioan a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Potrivit legii, „Persoana (…) față de care s-a constatat existența stării de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.


În prezent, Vasile Sălătioan este consilier judeţean PSD şi preşedinte al Comisiei de Urbanism.

Potrivit declaraţiei de interese, Sălătioan este administrator la firmele SC Asy Instal SRL şi SC Perfect Instal Service SRL, ambele din Dej. Potrivit declaraţiei de avere, Sălătioan deţine două terenuri extravilane (Dej şi Câmpeneşti), un teren intravilan în Dej şi un teren agricol tot în Dej. Mai deţine o casă de locuit în Dej şi un apartament în Cluj-Napoca. deţine un autoturism Audi şi bijuterii din aur şi argint, dar şi obiecte de artă în valoare de 12.500 euro.