monitorulcj.ro Menu
Actualitate

CJ se judecă cu fostul constructor al Centrului de Deșeuri pe banii clujenilor. Cât costă avocații

Consiliul Județean plătește servicii juridice de aproape un milion de lei pentru reprezentarea judeţului Cluj în fața Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera Internațională de Comerț Paris în scandalul Centrului de Deșeuri.

Consiliul Județean Cluj a postat un anunț pe site-ul instituției prin care achiziționează servicii juridice în vederea atribuirii contractului având ca obiect “servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a Consiliului Judeţean în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera Internaţională de Comerţ Paris”.

Valoarea totală estimată a contractului de servicii este de 777.400 lei fără TVA.


Potrivit caietului de sarcini, serviciile ce fac obiectul contractului vor presupune “cel puţin oferirea consultanţei pentru stabilirea strategiei de apărare în cauză, elaborarea, redactarea şi susţinerea poziţiei procesuale în cauză, a cererilor de lămurire, completare a hotărârii arbitrale (dacă este cazul), a altor documente necesare soluţionării cauzei (de exemplu, note de şedinţă, răspuns interogatoriu, obiecţiuni, memorii, concluzii scrise), formularea şi susţinerea căilor de atac, dacă este cazul”.

Forul județean caută o echipă de cel puțin doi avocați, iar avocații trebuie să îndeplinească mai multe cerințe.


„Ofertantul va depune toate diligenţele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor corespunzător principiilor deontologiei profesionale şi rezultatului urmărit. Serviciile juridice vor fi prestate cu profesionalism astfel încât să asigure o bună satisfacere de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Consiliului Judeţean. Prestatorul va asigura Consiliul Judeţean prin echipa de avocaţi la fiecare şedinţă de arbitraj. Asigurarea reprezentării necesită o amplă expertiză în arbitrajul comercial internaţional motiv pentru care reprezentarea juridică se va realiza de o echipă de cel puţin doi avocaţi care vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii: să deţină calitatea de membru al unui barou din România din cadrul UNBR cu o vechime de cel puţin 3 ani în profesie, să deţină competenţa de a realiza acte procedurale în cadrul litigiilor de arbitraj internaţional şi să facă dovada participării la cel puţin 4 proeduri de arbitraj internaţiona prin prezentarea contractelor de asistenţă juridică încheiate în acele ocazii”, se menționează în caietul de sarcini.

Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD), care are rol de mediator în disputa dintre Consiliul Judeţean Cluj şi fostul constructor al Centrului de Deşeuri, firma Atzwanger S.P.A., consideră că decizia CJ Cluj de reziliere a contractului cu antreprenorul general s-a făcut în mod abuziv şi este nelegală. Mai mult, această comisie spune că Beneficiarul, în speţă Consiliul Judeţean Cluj, trebuie să reia contractul cu constructorul Centrului de Deşeuri.


Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj a demarat în februarie 2012 în baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean şi Asocierea Atzwanger SPA, Ladurner Impianti SRL, SC Confort SA şi SC Vel Service SA.

“Poblemele de natură tehnică din implementarea acestui contract de lucrări (respectiv nerespectarea proiectului tehnic în ceea ce priveşte lucrările executate la celula de depozitare din cadrul CMID, calitatea nesatisfăcătoare a umpluturii din digul perimetral, calitatea nesatisfăcătoare executate la sistemul drenant al subcelulelor 1 şi 2 şi a calităţii materialului folosit la stratul drenant) apărute în derularea execuţiei, în principal din culpa antreprenorului şi a inginerului, au condus în final la rezilierea acestui contract de lucrări. Începând cu septembrie 2014, fostul antreprenor a iniţiat prima procedură pentru adjudecarea disputelor conform prevederilor din contractul de lucrări FIDIC”, consideră Consiliul Județean.


În 2015, Consiliul Judeţean Cluj primea un document complex de peste 70 de pagini din partea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD) cu concluziile acesteia referitoare la disputa pe care instituţia o poartă cu fostul constructor al Centrului de Deşeuri. Sunt cel puţin nouă aspecte pentru care Asocierea Atzwanger S.P.A. (lider al asocierii, antreprenor) – Laduner S.R.L. – S.C. Confort SA – Vel Service S.R.L. a cerut o decizie de la CAD, acestea variind de la rezilierea contractului de către CJ Cluj, refuzul CJ de a încheia un act adiţional de prelungire a contractului până la refuzul Beneficiarului (n.red. CJ Cluj) de a deconta mai multe plăţi care li s-ar cuveni constructorilor. Documentul Comisiei de Adjudecare a Disputelor arată neprofesionalismul de care a dat dovadă echipa de implementare a proiectului CMID.

Consiliul Judeţean s-a arătat nemulțumit cu privire la modul de soluţionare a disputelor, astfel că în februarie 2016, fostul antreprenor Atzwanger a demarat cea de-a doua procedură de soluționare a disputelor de către CAD, prin care a cerut de la Consiliul Județean peste 11 milioane de euro:


restituirea garanției de bună execuție în valoare de 10.753.601,15 lei;
plata sumei de 2.855.034,70 lei plus TVA aplicabilă și dobânzi datorate;
plata sumei de 26.579.065 lei, plus TVA;
plata sumei de 6.117.587 lei, plus TVA  aplicabilă și dobânzi datorate, cu titlu de restituire a reținerilor operate;
plata sumei de 135.723 lei, plus TVA  aplicabilă și dobânzi datorate;
plata sumei de 5.928.256 lei, plus dobânzile legale datorate.

Anul trecut, Atzwanger a formulat cererea de arbitraj prin care solicită Tribunalului Arbitral să constate că reziliere de către Consiliul Judeţean a contractului este nelegală şi netemeinică, să oblige Consiliul Județean la restituirea garanţiei de bună execuţie în valoare de 10.753.601 lei și să oblige Consiliul Judeţean la plata sumei totale de 48.613.085 lei plus TVA şi dobânzi datorate.

Potrivit Consiliului Județean, acest litigiu va fi soluţionat de către un arbitru internaţional (care nu va fi român sau italian), iar întreaga procedură se va desfăşura în Cluj-Napoca, în limba română.

Reamintim că forul județean a returnat Uniunii Europene 4,4 milioane euro pentru lucrările făcute de mântuială la Centrul de Deșeuri.