monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Paza bună trece primejdia rea. Cu firmă proprie, CJ își asigură protecția din altă parte

Consiliul Județean Cluj este pregătit să arunce pe geam peste 32.000 de euro pentru servicii de pază a sediului instituției cu toate că are în subordine o societate proprie de pază și protecție care în acest moment se îndreaptă spre faliment.

În acest sens, un anunț de achiziție a fost postat pe site-ul CJ Cluj. Instituția caută un agent responsabil cu asigurarea serviciilor de pază timp de 24 de ore din 24.

Valoarea estimată aferentă perioadei 1 mai – 31 decembrie este de 99.820 lei fără TV, dar în cazul în care se optează pentru suplimentarea serviciilor până la maxim 4 luni valoarea estimată aferentă perioadei 1 mai 2018 -30 aprilie 2019 este de 148.710 lei fără TVA.


Potrivit caietului de sarcini, paza și intervenția trebuie să fie asigurată de către o societate comercială specializată în serviciul de pază și trebuie să asigure protecţia obiectivului și asigurarea controlului accesului în spaţiile Consiliului Județean.

Paza va fi asigurată de societăţile specializate de pază şi protecţie, private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri şi valori, în condiţii de maximă siguranţă a acestora, precum şi protecţia persoanelor.


“Prin serviciile de pază solicitate se asigură paza sediul Consiliului Judeţean Cluj împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive, împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, detectarea substanţelor, armelor, explozibililor, acordarea de sprijin în caz de calamităţi, incendii, atacuri teroriste, asigurarea ordinii şi liniştii publice în interiorul și exteriorul obiectivului, preîntâmpinarea desfăşurării activităţilor comerciale neautorizate. La primirea unui semnal de alarmă de la obiectiv trebuie alertat şi dirijat cel mai apropiat echipaj de intervenţie rapidă către obiectivul vizat. Timpul de intervenţie rapidă va fi maxim 20 minute”, se arată în caietul de sarcini.

Potrivit Consiliului Județean, persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază trebuie să îndeplinească, printre altele, următoarele condiţii: să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei, să nu aibă antecedente penale și să fie echipat cu uniforme distinctive şi echipament de protecţie pe care le va purta numai în timpul executării serviciului.


Prin caietul de sarcini, omului însărcinat cu paza sediului Consiliului Județean Cluj i se mai cere și un set de dotări minime obligatorii: uniformă tip, adecvată sezonului; baston de cauciuc sau tonfă; pulverizator de substanţe iritant – lacrimogene de capacitate medie (minim 50 ml ); mijloace de avertizare sonore şi luminoase (fluier, lanternă); mijloace de comunicare - telefon mobil, statie radio (după nevoi și solicitări).

Serviciul de pază se asigură 24 ore/zi, de luni până duminică inclusiv.