monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Proces cu o miză de peste 130.000 de euro PIERDUT de Consiliul Judeţean Cluj

În iunie 2015, Consiliul Judeţean Cluj anunţa cu surle şi trâmbiţe că a atribuit contractele pentru închiderea gropilor de gunoi din 6 locaţii (Pata Rât, Huedin, Turda, Gherla, Dej şi Câmpia Turzii). Acestea trebuiau închise un an mai târziu.

Nu numai că rampele din judeţul Cluj nu au fost închise, deşi au trecut 7 ani de când acolo trebuia pus lacătul, dar în continuare s-au depozitat cantităţi considerabile de deşeuri sub ochii nepăsători ai autorităţilor. Mai mult, pentru două gropi de gunoi a intervenit rezilierea contractului. Este vorba de Câmpia Turzii şi Dej.

Dacă în cazul închiderii Pata Rât, Consiliul Judeţean a cedat şi a suplimentat valoarea contractului ca urmare a cantităţilor suplimentare de deşeuri depozitate între momentul întocmirii ofertei tehnice şi momentul atribuirii contractelor, în cazul gropilor de gunoi de la Dej şi Câmpia Turzii contractul a fost reziliat şi trebuie reluată procedura de atribuire.


“Cantităţile suplimentare de deşeuri depozitate de diverşi persoane fizice/juridice au reprezentat o nouă problemă care a generat noi întârzieri în închiderea depozitelor de deşeuri, precum şi costuri suplimentare pentru închiderea cantităţilor suplimentare de deşeuri. Totodată, această problemă a reprezentat şi unul din motivele pentru care contractul de lucrări încheiat cu Asocierea Geiger Transilvania SRL - Wilhelm Geiger Gmbh&CP.KG-Coplan Consultanţi Arhitecţi Ingineri SRL  pentru închiderea depozitelor Dej şi Câmpia Turzii a fost reziliat şi pentru care trebuie reluată procedura de atribuire”, a răspuns Consiliul Judeţean la solicitarea Monitorul de Cluj.

Doar că Geiger Transilvania SRL a dat în judecată Consiliul Judeţean şi a câştigat.


Consiliul Judeţean a fost pus la plată de către judecătorii Tribunalului Cluj care au decis achitarea sumei de peste 137.000 de euro către Asocierea Geiger Transilvania SRL – Wilhelm Geiger Gmbh&CP.KG- Coplan Consultanţi Arhitecţi Ingineri SRL pentru lucrările efectuate în scopul închiderii şi ecologizării rampelor de deşeuri neconforme de la Câmpia Turzii şi Dej.

Reprezentanţii asocierii au solicitat o suplimentare de contract, în valoare de 6 milioane lei, în anul 2015, faţă de cele 9 milioane de lei de la atribuire, motivând că a descoperit o cantitate mai mare de deşeuri faţă de cea estimată, dar autoritatea judeţeană a reziliat înţelegerea.


Soluţia pe scurt: “Admite cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanta Geiger Transilvania SRL în calitate de lider al Asocierii Geiger Transilvania SRL/Wilhelm Geiger GmbH&Co.KG/Coplan Consultanţi Arhitecţi Ingineri SRL în contradictoriu cu pârâtul Judeţul Cluj. Obliga pârâtul Consiliul Judeţean Cluj să plătească reclamantei despăgubiri în cuantum de 237.100 lei reprezentând costuri executare contract, respectiv în cuantum de 367.321 lei pierdere de profit. Obligă pârâtul Consiliul Judeţean Cluj să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 28.096 lei. Cu drept de recurs în termen 10 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj”.

Reamintim faptul că în ceea ce priveşte rampa de gunoi de la Pata Rât, Consiliul Judeţean a acordat suplimentări firmei Nord Conforest, pe lângă cele 6 milioane de euro pe care le primeşte pentru închiderea şi ecologizarea rampei, după ce firma a sesizat forul judeţean încă din 2015 despre faptul că pe fosta rampă de gunoi a oraşului au fost depozitate suplimentar peste 500.000 metri cubi de deşeuri doar într-un singur an. Potrivit calculelor Monitorul de Cluj, în 2 luni, închiderea Pata Rât a crescut cu 3,5 milioane lei, iar în 2 ani, închiderea rampei de gunoi a crescut cu 1,3 milioane de euro.