monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Bugetul Consiliului Judeţean, prejudiciat cu 4.000.000 de euro

Un raport al Camerei de Conturi Cluj arată faptul că bugetul Consiliului Judeţean Cluj a fost prejudiciat cu 4 milioane de euro.

Ziar de Cluj a pus mâna pe raportul Camerei de Conturi Cluj, semnat de şeful instituţiei, Marius Câmpan, referitor la auditul financiar nr. 1912/30.05.2016 „asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale pe anul 2015”. Potrivit auditorilor publici externi Augustin Crăciunaş, Camelia Obreja, Virginia-Cringuţa Stejeroiu, Angela Gimbutan, "suma totală a abaterilor de la legalitate şi regularitate care au influenţe asupra contului de execuţie, precum şi asupra altor formulare care alcătuiesc situaţiile financiare (bilanţ, cont de rezultat patrimonial), întocmite la data de 31 decembrie 2015 este de 17.897.601 lei la ordonatorul principal de credite şi terţiari".

Potrivit documentului citat, principalele abateri care au avut influenţă directă asupra contului de execuţie al exerciţiului financiar supus auditării sunt: în perioada 2015-2016 au fost acordate şi plătite majorări ale indemnizaţiei pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliului judeţean în sumă brută de 14.699 lei; bugetul Consiliului Judeţean a fost prejudiciat în anul 2015 prin pierderea finanţării execuţiei obiectivului de investiţie "Parc Industrial Tetarom IV", contractată cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin suspendarea contractului de execuţie şi prin plata nelegală a unor materiale (echipamente neelectrice), lipsa din patrimoniu, în valoare de 5.204.441 lei, sumă aferentă unor lucrări neexecutate; concesionarea de lucrări publice pentru proiectarea, finanţarea, construirea, darea în exploatare, întreţinerea, operarea şi asigurarea garanţiei totale prin activităţi de service şi mentenanţă a parcărilor şi a unui hotel de 4 stele din perimetrul Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, fiind estimate venituri reprezentând redevenţa neîncasată în sumă de 9.221.663 lei; au fost acordate nelegal finanţări nerambursabile unor asociaţii şi fundaţii, în condiţiile în care acestea au desfăşurat şi realizat activităţi care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu judeţului Cluj în sumă de 204.122 lei.

Conducerea Consiliului Judeţean Cluj spune că va contesta acest raport.

“Consiliul Judeţean a formulat, în data de 14 iulie o contestație la Camera de Conturi Cluj prin care a argumentat punctul de vedere referitor la aspectele sesizate. În acest context, având în vedere faptul că decizia Camerei de Conturi Cluj nu are caracter definitiv și executoriu, Consiliul Județean Cluj așteaptă soluționarea respectivei contestații, urmând ca, în cazul unei eventuale respingeri a acțiunii de către Comisia de contestații a Curții de Conturi a României, aceasta să fie atacată la instanţa competentă, respectiv Tribunalul Cluj. De îndată ce va exista o astfel de decizie definitivă şi irevocabilă pronunţată de instanţele abilitate, Consiliul Judeţean Cluj va trece la punerea ei în executare”, a transmis conducerea CJ Cluj.