monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Consiliul Judeţean a depus plângere penală pentru depozitările ilegale de deşeuri de la Pata Rât

Consiliul Judeţean Cluj ar trebui să plătească 8 milioane de lei pentru deşeurile depozitate în mod ilegal la groapa de gunoi de la Pata-Rât, motiv pentru care Mihai Seplecan a depus marţi o plângere penală prin care a cerut “identificarea şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi”. “Nici nu se pune problema ca aceste costuri să fie suportate din bani publici”, spune Seplecan.

“În urma studiilor topografice efectuate de antreprenor după predarea amplasamentului de la Pata Rât s-a constatat existenţa unei cantităţi suplimentare de 541.835 mc faţă de cea menţionată în documentaţia de atribuire, valoarea lucrărilor suplimentare pe care le presupune neutralizarea şi ecologizarea acestora fiind de nu mai puţin de 7.902.901,23 lei. Grav este însă faptul că există riscul ca acestor cheltuieli neeligibile aferente cantităţii suplimentare de 541.835 de mc să li se adauge şi altele generate de depozitarea ilegală pe amplasament după data de 16 iulie 2010, dată începând cu care, depozitarea pe acest amplasament este interzisă. Potrivit estimărilor făcute de constructor, volumul acestor cantităţi este, de asemenea, unul considerabil, de 367.010,50 mc”, spun reprezentanţii CJ Cluj.

Aceştia mai spun că potrivit menţiunilor făcute de antreprenor au fost constatate activităţi ilicite de colectare, depozitare şi sortare a deşeurilor reciclabile atât pe amplasamentul în cauză, cât şi pe rampa privată învecinată – Salprest Rampă, apreciindu-se că “operarea platformei provizorii s-a făcut până recent, fără respectarea normelor legale”.


„Documentaţia primită de la antreprenor confirmă, o dată în plus, gravitatea situaţiei de la Pata Rât, în sensul că ni s-au comunicat costurile suplimentare pe care le presupune neutralizarea acestei cantităţi enorme de deşeuri depozitate ilegal. Grav este atât faptul că valoarea lucrărilor suplimentare este una semnificativă, de nu mai puţin de circa 8 milioane de lei, cât şi faptul că, pe cale de consecinţă, ar putea rezulta o creştere a timpului de execuţie a contractului, estimată la 120 de zile. E evident faptul că aceste consecinţe negative grave vor trebui asumate de către cei care le-au generat pentru că nici nu se pune problema ca aceste costuri să fie suportate din bani publici. Acesta este motivul pentru care m-am adresat deja justiţiei, prin intermediul plângerii penale pe care am semnat-o astăzi şi prin care am solicitat identificarea şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi despre care consider că nu trebuie să rămână nepedepsiţi. Îi asigur pe toţi clujenii că niciun ban public nu va fi folosit pentru a închide şi neutraliza deşeuri depozitate ilegal de către operatorul unei rampe private, fără ca acesta să fie recuperat. De altfel, închiderea cu fonduri europene a unei rampe private contravine legislaţiei comunitare întrucât acest lucru ar reprezenta o fraudă evidentă în folosirea banilor europeni. Cei vinovaţi trebuie să răspundă pentru toate consecinţele negative provocate de numeroasele ilegalităţi comise în ultimii ani şi care au făcut ca astăzi deşeurile să fie duse la Oradea, cu costuri suplimentare pentru populaţie” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan.