monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Noi probleme cu Centrul de Deşeuri. Proiectul de închidere a rampei de gunoi de la Pata Rât trebuie REFĂCUT

Consiliul Judeţean Cluj va aloca peste 340.000 de euro pentru un nou proiect legat de închiderea depozitului de la Pata Rât şi a altor cinci rampe de gunoi din judeţul Cluj, după ce proiectul iniţial, plătit de Ministerul Mediului, a fost proiectat greşit. Proiectul de hotărâre va fi supus votului consilierilor judeţeni în şedinţa de vineri.

Centrul de deșeuri de la Pata Rât

Consiliul Judeţean Cluj va aloca suma de 1.542.404,81 lei (fără TVA) din bugetul judeţului Cluj pentru un nou proiect tehnic referitor la închiderea rampei de gunoi de la Pata Rât.

Proiectul pentru închiderea rampei de gunoi de la Pata Rât şi a celorlalte depozite de la Dej, Gherla, Huedin, Turda, Câmpia Turzii este necesar pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”.


“Proiectul iniţial de închidere a rampei de gunoi de la Pata Rât a fost proiectat greşit. Consiliul Judeţean Cluj îl face din nou pe banii clujenilor. A existat o firmă din Bucureşti care a făcut acest proiect, firma a fost plătită din banii Ministerului Mediului, deci tot din banii contribuabililor, şi acum trebuie refăcut. Sunt bani pierduţi. Acest proiect este necesar pentru Centrul de Deşeuri”, spun reprezentanţii CJ Cluj.

Închiderea și ecologizarea celor şase depozite urbane neconforme este unul din indicatorii proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”.


Problemele identificate se referă la faptul că proiectele tehnice de execuție au fost realizate  pe baza unor măsurători din anul 2009 care la această dată nu mai corespund situației existentă din teren, în privinţa suprafeţelor necesare, cantitatea de deșeuri depozitată pe platforma temporară de la Pata Rât situată în cadrul locației depozitului neconform care trebuie închis, diferă faţă de situaţia din proiectul existent, cantitățile de deșeuri depozitate pe celelalte depozite neconforme s-au modificat, de asemenea, deoarece termenul de sistare a depozitării a fost iulie 2012, ulterior datei elaborării proiectului tehnic și efectuării măsurătorilor topografice.

Potrivit referatului de aprobare, alte probleme se referă la neconcordanțele privind suprafața de teren primită în administrare de județul Cluj și suprafața împrejmuită iniţial proiectată, la depozitul de la Pata Rât, autorizaţiile de construcţie aferente închiderilor de depozite urbane neconforme din judeţul Cluj expiră toate în luna aprilie 2014, imposibilitatea de a mai putea utiliza documentaţiile de atribuire şi proiectele tehnice existente, datorită cantităţilor suplimentare de deşeuri depuse ulterior finalizării procesului de proiectare aferent acestor investiţii sau la necesitatea refacerii studiilor de teren ca bază pentru realizarea noilor proiecte tehnice şi documentaţii de atribuire, bazate pe cantitaţile şi volumele de deşeuri existente în prezent în cele şase locaţii.


Valorile aferente celor două contracte de lucrări sunt următoarele: “Închiderea și ecologizarea depozitului de deşeuri urban neconform Pata Rât” - 30.515.220 lei (fără TVA) şi „Închiderea şi ecologizarea a cinci depozite de deşeuri urbane neconforme din judeţul Cluj respectiv Dej, Gherla, Huedin, Turda, Câmpia Turzii” - 20.898.273,76 lei (fără TVA), rezultând o valoare totală de 51.413.493,76 lei (fără TVA).

Ministerul Mediului a atras atenţia Consiliului Judeţean Cluj că din cauza întârzierilor înregistrate în derularea proiectului, acesta se află în zona de risc şi că orice întârziere poate conduce la depăşirea perioadei de eligibilitate, respectiv decembrie 2015, cheltuielile efectuate după această perioadă fiind suportate în totalitate de către beneficiar.


“Pentru respectarea precizărilor Ministerului Mediului se consideră necesar şi oportun aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor aferente proiectării închiderii celor şase depozite de deşeuri urbane din judeţul Cluj, din categoria cheltuielilor neeligibile. Valoarea maximă aferentă cheltuielilor de proiectare pentru obiectivele mai sus menţionate este de 1.542.404,81 lei (fără TVA)”, se arată în proiectul de hotărâre.

Pentru recuperarea contravalorii cheltuielilor de proiectare a Consiliul Judeţean Cluj, instituţia va face demersurile necesare de la toate celelalte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj, proporţional cu contribuţia fiecăruia la co-finanţarea proiectului.