Politică

Seplecan suspectează CJ Cluj de fraudare a fondurilor europene la Proiectul CMID Cluj

Consilierul județean PNL Cluj Mihai Seplecan suspectează Consiliul Județean (CJ) Cluj de fraudare a fondurilor europene în cadrul Proiectului Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj.

Motivul care îl face pe Mihai Seplecan să afirme acest lucru este acela că Devizul general al lucrării nu a fost reactualizat conform prevederilor metodologice din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, Anexa 4 la Hotărârea 38/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice.

”Pe scurt: din 20.06.2013, data actualizării Devizului general și până în prezent, au intervenit numeroase modificări care au rămas neactualizate și, foarte grav, neaprobate la nivelui Consiliului județean Cluj. Asta deși legea prevede altceva. De exemplu: în 20.06.2013, durata de implementare a proiectului a fost aprobată pentru 52 de luni, până în 31 decembrie 2014, conform Referatului de aprobare nr. 15208/2013. Și, cu toate că suntem la sfârșitul lunii martie 2015, cu proiectul nerealizat și cu contractul de execuție reziliat, nu există nici o aprobare a autorităților deliberative pentru noul termen de execuție” afirmă Mihai Seplecan.


În aceste condiții, consilierul județean PNL solicită conducerii Consiliului Județean (CJ) Cluj să explice  are este HCJ prin care s-a aprobat, conform legii, un alt termen de execuție al acestui proiect atât de nerealizat și atât de eșuat, alta decât HCJ 306/2013, în care nu există termenul real de execuție și care sunt HCJ prin care s-au aprobat, conform legii, actualizările Devizului general ori de câte ori a fost necesar, având în vedere că la actualizarea din 20.06.2013, cuprinsă în HCJ 306/2013, nu se face trimitere la nici o altă aprobare anterioară?

De asemenea, Seplecan reamintește faptul că Devizul general se actualizează, conform legii, în următoarele situații: la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate, la data solicitării autorizației de construire, la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, după încheierea contractelor de achiziție, la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite a listei obiectivelor de investiții, anexa la bugetul de stat sau al bugetul local, atât pentru obiective de investiții, cât și în continuare.


„Atrag atenția că în perioada 2014-2015 (luna curentă) nu s-a aprobat nici o actualizare a Devizului general. Așa că întreb: s-a prelungit Autorizația de Construire nr. 11/05.03.2012, sau este necesară o altă Autorizație de Construire? Care este Autorizația de Construire a CMID Cluj valabilă în anul 2015? Ce este de ascuns în Devizul general al CMID Cluj de modificările operate până acum, începând cu data semnalată mai sus, nu au mai fost supuse aprobării deliberativului clujean? Aștept un răspuns public, ocazie cu care îl rog și pe domnul prefect Ioan Vușcan, ca reprezentant de legalitate al Guvernului în teritoriu, să se implice și în acest caz în interesul clujenilor” a mai afirmat Mihai Seplecan.

Ultimele Stiri
abonare newsletter